8. nedeľa v Cezročnom období 26. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za dar viery, BP a DDS pre rod. Gejdoš (H)

18.15

V

Za BP pre rod. Likavčan, mamu, syna a vnučku (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z pre Milana a + Annu (F)

Za duše v očistci (H)

Streda

 

6.45

S

+ manžel a za Z a BP dcér a celej rod. (K)

17.30

S

+ rodičia Hanula a Pochyba (H)

18.15

V

+ Milan Čieška (F)

Štvrtok

Najsv. Kristovho Tela a Krvi, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (F)

17.30

S

+ Ján, Eduard, Štefan a Ján (H)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

Za pokoj v rod. a obrátenie vnuka (H)

18.15

V

+ František Sliacky a rodičia Hlavatý a Siacky (K)

Sobota

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre Jozefa a Magdalénu (K)

+ Slavomír Junka a rodičia (H)

15.00

S

Pepucha – Gerbová (L)

Nedeľa

9. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre Františka (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pohreb: Marty Cevárovej bude v pondelok o 15.00 hod.

Odpustky: na slávnosť Najsv. Kristovho Tela a Krvi môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky pri nábožnej účasti na procesii pri večerných sv. omšiach.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Vyhlásenie KBS k európskym voľbám: My katolícki biskupi Slovenska vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024. Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín. Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého  z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho. Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.


Milodar:
na kostol venovali mladomanželia Tulinskí 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kútnik, syn Františka a Aleny r. Vaňochovej, býv. v Hubovej, a Michaela Ondrejková, dcéra Stanislava a Soni r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.