7. veľkonočná nedeľa 12. 5. 2024

Liturgický prehľad:

Pondelok

Prebl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

17.30

S

Poďak. za 50 r. a BP pre rod. (F)

+ Adolf a Alžbeta Lupták (H)

18.15

V

+ Mária Šimčeková (50. výr.) (K)

Utorok

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

6.45

S

Za Z a BP pre Editu (H)

Streda

 

17.30

S

+ Vladimír Čamatej (1. výr.) (K)

+ st. rodičia Sleziak a prast. rodičia (H)

18.15

V

Za Z, pokoj a BP rod. Lako a Štrbák (F)

Štvrtok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

6.45

S

Za Z a BP Teodora a Šimona (F)

17.30

N

Za šťastlivý pôrod a BP pre rod. (K)

+ Jozef a Františka Jacko (H)

Piatok

 

17.30

S

Za deti a vnúčatá (F)

+ Milan Salaj (4. výr.) (H)

18.15

V

+ st. rodičia, Martin a Mária Frič (K)

Sobota

 

6.45

S

Za Z a BP Anny (K)

+ Dušan Bartánus (H)

16.00

S

Tulinský – Alexová (F)

Nedeľa

Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a DDS pre vnúčatá a celú rod. Gejdoš (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní v nedeľu na speve hymnu Príď Duchu Svätý, Tvorivý, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku manželia 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Tulinský, syn Petra a Viery r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Alexová, dcéra + Pavla a Margity r. Šimovej, býv. v Likavke. Ohlasujú sa po 3. raz.

Jaroslav Kmeť, syn Jaroslava a Lýdie r. Kondrovej, býv. v Ružomberku, a Simona Ondrejková, dcéra Reného a Martiny r. Omastovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.