Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania 31. 3. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

Za Z a DDS pre rod. Vician a Benčo (F)

8.30

S

+ Albín a Paulína, Stanislav Cevár (H)

9.15

V

Poďak. za 60 r. Rudolfa a Márie a BP (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Augustín a Mária Mrva (F)

+ rod. Mrva, rodičia, synovia, nevesta, vnuk (H)

Streda

 

17.30

S

+ Albín a Anna Gejdoš (K)

+ st. rodičia Ladislav a Helena Ondrejka (H)

18.15

V

Poďak. za 75 r. Marty a BP pre rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ manžel Štefan a rodičia (F)

17.30

S

+ Margita Antolová (1. výr.) (K)

+ Vladimír Bartánus (H)

Piatok

 

6.45

S

+ z rod. Frič a Alman (F)

17.30

S

+ rodičia Ladislav a Mária Bartánus (H)

18.15

V

Za duše v očistci a + kňazov (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Štefan Likavčan a Z a BP pre Zdenku (K)

Za duše v očistci (H)

17.30

S

+ Andrejka Sliacka (F)

Nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP a ochranu pre matku v požehnanom stave a dieťatka (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Výročie: v sobotu je výročný deň smrti sv. Metoda (885).

Odpustky: každý, kto si na budúcu nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a recituje vyznanie viery Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. „Milosrdný Ježišu, dôverujem ti“), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

BM: farnosť Smižany pozýva do diecéznej svätyne osláviť sviatok Božieho milosrdenstva. Program je na plagáte.

Zbierka: na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila 2086,25 €.