2. nedeľa v Cezročnom období 14. 1. 2024

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za silu v chorobe pre starké Annu a Martu (K)

+ rodičia Mihulec a Ondrejka (H)

18.15

V

Poďak. za 40. výr. manž. a BP rod. (F)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Lako (K)

+ kňaz vdp. Alexander Líška (H)

Streda

Sv. Antona, opáta, spomienka

17.30

S

Za BP syna (35 r.) (K)

+ Miroslav Heraka a BP rod. (H)

18.15

V

+ Mária Likavčan a rodičia (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Helena Antolová (80 r.) (F)

17.30

S

+ rodičia a manžel Peter (K)

+ rodičia František a Angela Hanula (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Anna Littvová (1. výr.) (K)

+ Mária Jacková (1. výr.) (H)

18.15

V

Za birmovné deti Denisa a Julianu (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Ladislav Ondrejka (20. výr.) (F)

+ kňaz Jozef Likavčan a rodičia Likavčan (H)

17.30

S

+ Sebastián Lako (K)

Nedeľa

3. nedeľa v Cezročnom období

Nedeľa Božieho slova

6.45

S

(F)

8.30

S

+ z rod. Hanula (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov: je od 18. do 25. januára.

Odpustky: úplné odpustky sa udeľujú veriacemu, ktorý sa počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov zúčastní na niektorej z bohoslužieb.

Adorácia: Pastoračný plán „Ježišova cesta do Emauz“ prechádza do druhej etapy. Preto vás srdečne pozývame na celodiecéznu adoráciu, ktorá sa v našom dekanáte uskutoční u nás v sobotu o 17.00 hod. Pripojme sa ako diecézna rodina k spoločnej modlitbe.

SPOZNANÁ: V sobotu 27. januára 2024 o 14.30 sa uskutoční kurz Billingsovej ovulačnej metódy. Viac informácií na plagáte.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.