2. adventná nedeľa 10. 12. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ondrej Frič a Emília r. Laková a rodičia (F)

Za Z, BP a DDS pre dcéru Zuzanu a jej rod. (H)

18.15

V

+ Ján Mojš a rodičia Ján a Mária Bursan (K)

Utorok

Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre dcéru a DDS pre vnúčatá (F)

+ Albín a Ľudmila Frič (H)

Streda

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

+ Albín a Helena Antol (K)

+ Emil Benčo (H)

18.15

V

Za BP Štefana a + Štefan (F)

Štvrtok

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ rodičia Ondrej a Anna, súrodenci Anna, Marta, Miroslav, manžel Ladislav (F)

17.30

S

+ Anna Ševčíková a rodičia Ján a Mária (K)

+ Albín a Jolana Benčo a syn Peter (H)

Piatok

 

17.30

S

+ rodičia Jozef a Alžbeta Kelčík a Ondrej a Rozália Littva (F)

Za Z, BP a DDS pre syna Pavla a jeho rod. (H)

18.15

V

+ Jozef a BP rod. (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Dušan Ondrejka (10. výr.) (K)

+ Ján a Melánia Vician (H)

17.30

S

+ Daniel Kelčík a rodičia (F)

Nedeľa

3. adventná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre rod. Benčo a Gallik (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Zimné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Betlehem: Drahí bratia a sestry,v duchu očakávania sviatkov Božieho narodenia, teda v čase Adventu, chcem spolu s Vami objavovať a ukazovať na pravú podstatu Vianoc. Robíme tak aj v duchu 800. výročia od prvých jasličiek, ktoré sv. František postavil, aby prežil tajomstvo vtelenia Božieho Syna. Pápež František v apoštolskom liste Admirabile Signum, o význame a dôležitosti Betlehemských jaslí, píše: Nezáleží na tom, ako je scéna Narodenia naaranžovaná: môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu.“ Ukážme vo svojich príbytkoch, ale aj v susedstve, že pre nás zmyslom Vianoc je –  Dieťa v jasliach. Postavme si Betlehem, možno aj pred naším domom. Ak z rôznych dôvodov to nebude možné, tak umiestnime do svojich okien obrázok Betlehema. Aj takto budeme svedkami Ježiša Krista, ktorý prichádza v tichu noci. Vráťme Betlehemu miesto v našich rodinách, ktoré mu patrí. Váš biskup František.