18. nedeľa v Cezročnom období 6. 8. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ rodičia Ján a Mária, Vladimír a Daniel (H)

18.15

V

+ Bernard (10. výr.) a manželka (F)

Utorok

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

6.45

S

Poďak. za 70 r. Štefana a rod. (F)

Za BP pre Editu (H)

Streda

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

17.30

S

+ rodičia Jozef a Marta a BP rod. (H)

18.15

V

+ František Baroš (10. výr.) (F)

Štvrtok

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

6.45

S

+ Margita Jarottová (1. výr.) (F)

17.30

S

+ Emília, Ondrej, Emília, František, Zdenko (H)

Piatok

Sv. Kláry, panny, spomienka

17.30

S

+ rodičia Kliment a Alžbeta, Jozef Sliacky (H)

18.15

V

+ Ladislav Lupták (10. výr.), manželka a syn (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ rodičia a súrodenci (H)

15.30

S

Frič – Ondrejková (F)

Nedeľa

19. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Cyprián a BP rod. (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

Za farníkov (F)

Brigáda: od pondelka bude prebiehať počas augusta a septembra oprava kostola vo Vyšnom Sliači. Prosíme ochotných veriacich, ktorí by chceli pomôcť pri pomocných prácach, aby sa telefonicky prihlásili u p. Jána Ondrejku – 0948625085. Začne sa stavaním lešenia. Za pomoc ďakujeme.

Milodar: na kostol venovali novomanželia Chmelanovci 100 €, z krstu Klačanovci 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Kristián Frič, syn Mariána a Alžbety r. Vicianovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Ondrejková, dcéra Antona a Valérie r. Mrvovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Pavol Sarčák, syn Pavla a Ivany r. Stankovianskej, býv. v Lipt. Michale, a Natália Kajúchová, dcéra Jána a Kataríny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Jakub Kubíček, syn Tomáša a Adely r. Kolumberovej, býv. v Poprade, a Laura Hanulová, dcéra Pavla a Danky r. Rybákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.