12. nedeľa v Cezročnom období 25. 6. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ z rod. Hanula a Pochaba (H)

18.15

V

Za dôležité rozhodnutie (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Štefan Caban (K)

Za Z a BP pre sestru Albínu (H)

Streda

Sv. Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka, spomienka

17.30

S

+ Helena Ševčíková (1. výr.) (H)

18.15

V

+ Viliam, rodičia a BP Terézie (K)

Štvrtok

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

17.30

S

+ Ondrej Ondrejka a za BP pre Emíliu (H)

18.15

V

(K)

Piatok

Te Deum

8.00

S

Poďak. za 50 r. Pavla a za potrebné milosti (K)

18.15

V

Za BP pre Tomáša s rod. (H)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

11.00

S

Magura (K)

17.30

S

+ Ladislav a Mária Lupták (H)

Nedeľa

13. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Branislav Brezňan a rodičia (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

Za farníkov (F)

Úplné odpustky: veriaci, ktorý vo štvrtok bude zbožne používať nábožný predmet požehnaný pápežom alebo biskupom alebo navštívi katedrálu alebo baziliku, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. K tomu sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Jarottovcov 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Cebecauer, syn Jána a + Anežky rod. Drobnej, býv. v Malinove, a Michaela Gallová, dcéra Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.