10. nedeľa v Cezročnom období 11. 6. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z a BP Tatiany Fliačanovej (F)

+ Rudolf a Emília Buďvesel (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre Janku s deťmi (K)

Utorok

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre Annu Sleziakovú a jej rod. (F)

Za Z, BP a DDS pre rod. Blaško, Ovad a Dvorský (H)

Streda

 

17.30

S

Za úspešné ukončenie šk. roka Barborky, Tonka, Ľudka a Kristínky a za BP Milana a Zuzany (F)

+ rodičia Ondrej a Mária Frič, Bursan a Ján a Mária Caban (H)

18.15

V

Za BP v manželstve (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 83 r. (F)

17.30

S

+ Anna a BP pre rod. (H)

Piatok

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

17.30

S

Za trpezlivosť v chorobe Blaženky (F)

Za Z a BP rodičov Gejdoš (H)

18.15

V

+ Anton, Jolana a rodičia (K)

Sobota

Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie, spomienka

9.15

V

+ František Sliacky, Rajmund a Anna Hlavatý (F)

17.30

S

+ st. rodičia Ondrej a Katarína Brezňan (H)

Nedeľa

11. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Gejdoš (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka. Na budúcu nedeľu bude o 14.30 hod.

Odpustky: veriacemu, ktorý sa na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho verejne pomodlí text úkonu zadosťučinenia (Najmilší Ježišu), sa udeľujú úplné odpustky.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Ľubomír Kováčik, syn Ľubomíra a Aleny rod. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Jurkovcová, dcéra Jozefa Jurkovca a Agnesy Dúbravcovej rod. Mišíkovej, býv. v Ivachnovej.

Miloslav Jarotta, syn Miloslava a Ľubice rod. Tišťanovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lýdia Dvorská, dcéra Stanislava a Beáty r. Plávkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.