6. veľkonočná nedeľa 14. 5. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 60 r. a DDS pre rod. (F)

+ rodičia Ondrejka a sestra Božka (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Aleny, za Z a BP (K)

Utorok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

17.30

N

+ Blažena Fričová (1. výr.) (K)

+ Anna Katarína a Ján Littva (H)

Streda

 

17.30

S

+ Mária Sleziaková r. Priesolová (1. výr.) (K)

+ manžel Albín, rodičia Pavol a Mária Caban (H)

18.15

V

+ Jozef Buďvesel (20. výr.) (F)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

Za farníkov (F)

17.30

S

Za BP a DDS pre rod. Gejdoš (H)

18.15

V

(K)

Piatok

 

17.30

S

+ Vladimír a Janka (K)

+ Jaroslav Junka a rodičia (H)

18.15

V

+ st. rodičia Huba a syn Juraj (F)

Sobota

 

6.45

S

Za BP rod. Vician, za deti a DDS pre vnúčatá (K)

+ Ladislav a Mária Šimček a rod. Ballon (H)

17.30

S

+ Vladimír Cevár (F)

Nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Maršál a sestra s manželom (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Prosebné dni: nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do Vyšného.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

1. sv. prijímanie: nácvik bude v nedeľu po sv. omši o 9.15 hod. vo Vyšnom.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

DAŠ: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy (DAŠ), ktorá je zameraná na vzdelávanie a formovanie ľudí, ktorým záleží na práci s mládežou. Je určená pre ľudí starších ako 17 rokov. Animátorská škola prebieha vo Važci a trvá 2 roky – tvorí ju 16 víkendov a jedna letná 10-dňová akcia. Mottom školy je „Zrelý kresťan schopný milovať a slúžiť.“ Animátorská škola je zároveň vzdelávacím programom akreditovaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Radou KBS, preto každý absolvent dostane certifikát, ktorý ho oprávňuje na prácu s mládežou. Prihlášku ako aj podrobnejšie informácie nájdete na www.komisia.sk alebo na plagáte.