Veľkonočná nedeľa 9. 4. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

+ Margita Antolová (K)

8.30

S

+ Jozef a Agnesa, brat Vladimír Záhorec (H)

9.15

V

+ miništrant Jozef Lupták (F)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Štefana (K)

+ Jakub a BP pre rod. (H)

Streda

 

17.30

S

+ Peter Priesol (1. výr.) (K)

Za BP a obrátenie brata (H)

18.15

V

+ rodičia Frič a Gejdoš (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Peťo Lupták (F)

17.30

S

Za Z a DDS pre vnúčatá (K)

Poďak. za 84 r. manžela a 58 r. syna Jozefa (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ondrej a Ružena Cevár (K)

+ rodičia Štefan a Irena Mihulec (H)

18.15

V

Za BP Magdalény (70 r.) a DDS pre rod. (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Titus a Ľubomíra a rodičia (K)

+ z rod. Jána a Márie Sleziak (H)

17.30

S

Za BP Anny (80 r.) a + manžel (F)

Nedeľa

2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho milosrdenstva

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP rod. Ivák (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Namiesto modlitby Anjel Pána sa počas celého Veľkonočného obdobia recituje alebo spieva mariánska antifóna Raduj sa, nebies Kráľovná.

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Zbierka: zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom bola 2404,70 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

TU: Máme tu jeden oznam pre tých, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na vysokej škole. Jezuitská Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave ponúka okrem štúdia teológie aj profesijne orientovaný program profesionálneho sprevádzania – counseling. Obidva programy pripravujú študentov pre pastoračnú podporu, prácu v školstve, zdravotníctve, či v sociálnych službách. Možnosť podať prihlášku na štúdium je do konca apríla.