Palmová (Kvetná) nedeľa 2. 4. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

Za skoré uzdravenie Filipka (F)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

 

Utorok

 

6.45

S

+ Danka Mihulcová (F)

Za odpustenie (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a BP pre Stanislava (K)

Za BP a DDS pre Lukáša (H)

18.15

V

+ Vladimír Jacko (10. výr.) (F)

Štvrtok

Štvrtok Pánovej večere

17.30

S

Za DDS pre Antona, Ľudovíta, Kristínku a Barborku (F)

+ rodičia Bruk, Mrva a brat (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Anny (K)

Piatok

Veľký piatok – Prísny pôst

15.00

S

(F)

15.00

V

(K)

Sobota

Svätá sobota

19.30

S

(F)

+ Jakub (H)

19.30

V

(K)

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 10.00 hod., dnes o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 10.00 hod. na Skálí.

Výročie: vo štvrtok je výročný deň smrti sv. Metoda (885).

Úplné odpustky: možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom Ctime túto sviatosť slávnu; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.