4. veľkonočná nedeľa 30. 4. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP pri operácii mamy (F)

+ Marcel a Jozef Hlavatý (H)

18.15

V

+ Milan Frič (1. výr.) (K)

Utorok

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ manžel Ignác Antol a za rodičov, krstných rodičov z obidvoch strán (F)

+ rodičia Albín a Emília Antol a ich rodičia (H)

Streda

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

17.30

S

Poďak. za 70 r. a za celú rod. (K)

+ Ondrej a Alžbeta Kelčík, Majstrák (H)

18.15

V

Za Z a BP pre Ondreja (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 60 r. manž., BP rod. (F)

17.30

S

Za BP pôrodu, za lekára a zdr. sestry (K)

Poďak. za 80 r. Ondreja, BP a milosti do ďalšieho života (H)

Piatok

 

6.45

S

Za Z a BP pre vnučku (F)

17.30

S

+ Ondrej Švidroň (H)

18.15

V

+ roduičia Ján a Irena Domiter (K)

Sobota

 

6.45

S

+ z rod. Jána a Márie Sleziak (K)

+ Ondrej a Ružena Cevár (H)

17.30

S

+ manžel Štefan Ivák, brat Václav a rodičia (F)

Nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ st. rodičia Ján a Mária Kelčík, Mikovkin (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

Za farníkov (F)

Púť: autobus s pútnikmi do Kremnických Baní odchádza 1. mája o 8,00 hodine – vo Vyšnom spred Prameňa, v Strednom spred kostola. Pútnici, ktorí zaplatili preddavok, budu doplácať pri vstupe do autobusu po 5 euro – takže celkové cestovné je 10 euro. Oblečte sa primerane, zoberte si aj stoličky, ak nevydržíte stáť. Predpokladaný návrat je o 14,30 – 15,00 hod.

Výročie: v stredu je výročný deň smrti spišského biskupa Mons. Františka Tondru (2012).

1. sv. prijímanie: stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v stredu po sv. omši vo farskom kostole.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Milodar: na kostol venovali z krstu Ley Ondrejkovej 100 €. Pán Boh zaplať.

Deti: eRko pozýva rodiny na Misijnú púť detí 13. mája do Levoče, podrobný program je na webe erka a plagáte. V tento deň Rodinné spoločenstvo Fatima pozýva všetky deti aj myslieť na trpiacich vojnou na Ukrajine a obetovať za nich modlitbu sv. ruženca, tak ako sa modlili fatimské deti za mier.

Talentáč: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže aj tento rok pozýva deti vo veku 6-12 rokov na 5 dňový animačný program TALENTÁČ. O deti bude postarané počas pracovných dní od 3. júla do 4. augusta vždy od 7.00 do 16.00 h. Turnusy prebehnú v Liptovských Sliačoch, Likavke, Liptovskej Teplej a v Liskovej. Aj toto leto hľadáme talenty, preto sa pridaj k nám a zaži každý deň program plný zábavy, hier a zážitkov. Pre deti bude zabezpečená strava, výlety a vyškolení animátori. Cena za 5 dní je 149€, pri prihlásení do 10.mája je to len 129€. Opäť je možné využiť rekreačné poukazy. Prihlášku a všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.talentac.sk

Drahí mladí priatelia, tento list je adresovaný obzvlášť Vám.

Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa‟ (Lk 1, 39) tak znie ústredná téma, ktorú

vybral pápež František na stretnutie s mladými v Lisabone.

V čase, keď je svet zmietaný rôznymi krízami, nás Božie Slovo vyzýva, aby sme

vstali a ponáhľali sa k svojim blížnym, tak ako to urobila Panna z Nazaretu.

Ako hovorí pápež František v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Lisabone:

Po zvestovaní sa mohla Mária sústrediť len na seba, na svoje starosti a obavy

vyplývajúce z jej nového stavu. Ale nie, ona úplne dôveruje Bohu. Myslí skôr

na Alžbetu. Vstane a vychádza na slnečné svetlo, kde je život a pohyb‟. Vy mladí ste

zvlášť povolaní vykročiť na cestu, kde pulzuje život – vyste jeho nositeľmi.

V tomto duchu vás mladých vo veku od 15 do 30 rokov chceme pozvať na Svetové

dni mládeže, ktoré sa uskutočnia 24.- 6.8.2023 v portugalskom Lisabone.

Je to príležitosť, ako vykročiť na cestu života a deklarovať radosť, nadšenie a nádej

v spoločnosti, ktorá má toľko trápení. A táto misia je aj na Vás, mladých z celého

Slovenska.

Sprevádzame Vás teraz počas príprav. Budeme s vami počas stretnutí v diecéze

Porto a spoločne sa budeme modliť aj v Lisabone. Prosme našu a Ježišovu Matku, aby

nás naučila, ako žiť v odovzdanosti Bohu.

A vyzývame aj vás drahí rodičia, duchovní otcovia a pracovníci s mládežou,

pomôžte mladým, aby sa mohli zúčastniť na tomto neopakovateľnom stretnutí.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu službu.

Nech vás mocne požehnáva a na vašich cestách ochraňuje všemohúci

Boh + Otec, + Syn a + Duch Svätý!

Mons. Tomáš Galis,

predseda Rady pre mládež a unverzity Konferencie biskupov Slovenska