5. pôstna nedeľa 26. 3. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Daniela Mihulcová, r. Fričová (1. výr.) (K)

+ z rod. Ondreja a Emílie Dvorský (H)

18.15

V

Za BP pri pôrode pre Nikoletu (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Jolana Benčová (F)

+ Ľudmila Nemčeková, r. Littvová (H)

Streda

 

17.30

S

+ Jozef, Viliam a Ludvika (K)

+ Peter Šimček (H)

18.15

V

+ Vladimír Frič a rodičia Frič a Šimček (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Ivák a za Z rod. Ivák (F)

17.30

S

Poďak. za 40 r. (K)

Za Z a DDS pre rod. Sleziak, Mojš a Sátora (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Albín a Ľudmila Frič (K)

Za živú veru a DDS pre rod. Šveda a Šimček (H)

18.15

V

Za Z pre Soničku (F)

Sobota

 

6.45

S

Za BP a trpezlivosť v chorobe (F)

17.30

S

+ rodičia Anton a Anna Mojš a sestra Anna (H)

Nedeľa

Palmová (Kvetná) nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre rod. Bruk a Matejička (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Veľkonočná sv. spoveď: bude v sobotu od 9.30 do 11.45 hod.

Effeta: Pripomíname pozvanie na pôstne stretnutia s rozjímaniami nad evanjeliom – aj túto sobotu po večernej sv. omši v spevárni.

Zbierka: na elektrinu činila 5456,20 €. Pán Boh zaplať za štedré milodary.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi na elektrinu 500 a 50 €. Pán Boh zaplať.