3. pôstna nedeľa 12. 3. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 50 r. manžela a za BP a ochranu PM pre celú rod. (K)

+ rodičia, brat, sestra, Milan (H)

18.15

V

+ Marián Olariu (1. výr.) (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Milan Gejdoš (K)

Za BP dobrodincov Alžbetu, Ľubicu, Helenu (H)

Streda

 

17.30

S

+ Miroslav Ondrejka (30. výr.) a BP rod. (K)

Za Z a BP pre rod. Terek, Kríž (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. mamy, 40 r. manž. a Z a BP pre celú rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ st. rodičia Štefan a Helena, Ondrej a Emília (F)

17.30

S

+ Albín a Mária Jarotta, Ľubomír a Adrianka (K)

Za BP v starobe pre Alžbetu a jej dcéry (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Milan a Ružena Antol (K)

+ rodičia Bartík a Ján Mojš (H)

18.15

V

Za BP pri operácii manžela (F)

Sobota

 

6.45

S

+ Ján a Anna, Blažej a Albín Bartánus (F)

+ rodičia Peter a Monika Korvín a syn Peter (H)

17.30

S

Za BP Ľudky Benčovej (K)

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

Nedeľa radosti

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre rod. Jacko, Littva (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

1. sv. prijímanie: poprosím rodičov prvoprijímajúcich detí o stretnutie dnes po krížovej ceste.

Denné centrum: pozýva dňa 14.3.2023 o 9:30 na film Chatrč. Film sa bude premietať na plátne. 

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Effeta: Pripomíname pozvanie na pôstne stretnutia s rozjímaniami nad evanjeliom – aj túto sobotu po večernej sv. omši v spevárni.

Zbierka: zbierka na charitu činila 919,10 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi na elektrinu 100 a 50 €. Pán Boh zaplať.