7. nedeľa v Cezročnom období 19. 2. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jolana Ondrejková (1. výr.) (F)

Za uzdravenie manželstva rodičov (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. Mária a BP a DDS pre rod. (K)

Utorok

 

6.45

S

+ rodičia Ján a Emília Sleziak (F)

Poďak. za 15 r. Márie a DDS (H)

Streda

Popolcová streda

6.45

S

Poďak. za 41 r. Michala a BP pre rod. (H)

17.30

S

+ Marta Fox (K)

18.15

V

Za všetky nenarodené deti (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Blažena Huntošová (1. výr.) (F)

17.30

S

+ Ondrej a Rozália Littva a švagor František (K)

Poďak. za 19 r. Pavla a DDS (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za manželstvo (F)

+ Ján a Anna Littva, Dielnice (H)

18.15

V

+ Jozef Rybák (K)

Sobota

 

6.45

S

+ Štefan Kelčík a Emanuel Lupták (K)

+ manžel a synovia (H)

17.30

S

+ Vladimír Jacko (1. výr.) (F)

Nedeľa

1. pôstna nedeľa

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Štefan a Helena Ivák (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Zmierna poklona: bude v pondelok po sv. omši vo Vyšnom.

Popolcová streda a odpustky v Pôstnom období: Na Popolcovú stredu je pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť – pričom možno prijať trochu pokrmu ešte 2x v priebehu dňa. Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života; zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (od 18. až do začatia 60. roka života).

ÚPLNE ODPUSTKY možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: – Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, može získať za obvyklých podmienok úplne odpustky. Vyžaduje sa, aby sa pohyboval od jedného zastavenia k druhému a rozjímal o umučení a smrti Pána Ježiša. Ak sa koná pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo vedie pobožnosť. Tí, čo sa pre vážnu prekážku nemôžu zúčastniť na krížovej ceste, môžu získať tie isté odpustky, a to čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň nejaký čas, napríklad aspoň štvrť hodiny;

– Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplne odpustky.

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Biskupi Slovenska pozývajú všetkých k spojeniu sa v modlitbách a k vyjadreniu solidarity s trpiacimi následkom zemetrasenia v Turecku a Sýrii. Podporu na zabezpečenie humanitárnej pomoci je možné poslať prostredníctvom Slovenskej katolíckej Charity na účet SK93 1100 0000 0029 4546 3097, variabilný symbol 5090. Viac informácie nájdete na www.charita.sk.

EFFETA: Pozývame vás na pôstne stretnutia s rozjímaním nad nedeľným evanjeliom. Stretnutia budú bývať v spevárni každú pôstnu sobotu po večernej sv. omši - najbližšie už 25.februára. Na stretnutie si prineste Bibliu alebo mobilnú aplikáciu s evanjeliom, zápisník a pero. Stretnutia bude viesť Zuzana Priesolová. Pozvané sú všetky vekové kategórie.