1. pôstna nedeľa 26. 2. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 80 r. Blaženy Ovadovej (K)

Za Z a BP pre rod. (H)

18.15

V

+ z rod. Vajda, Sliacky a Balážec (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Pavol (10. výr.) a rod. Priesol a Štefánik (K)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 70 r. a BP pre rod. (K)

+ rodičia Štefan a Mária a st. rodičia Sliacky (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Lupták, Valaška a Rázga (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP pre rod. Berka (F)

17.30

S

+ Jozef a Anna Jacko (K)

+ st. rodičia Viktor a Terézia (H)

Piatok

 

6.45

S

+ Lambert Ševčík (K)

17.30

S

+ rodičia Gejdoš a bratia Ján a Peter (H)

18.15

V

+ Bernard a Emília, Pavol a Marta Kočibál (F)

Sobota

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Šimček a Ivák (F)

+ rodičia, sestry Alžbeta, Mária, Irena a ich manželia (H)

17.30

S

+ Emília Antolová (20 výr.) a Ladislav (K)

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

6.45

S

(F)

8.30

S

Poďak. za 60 r. Dany (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Celonočná adorácia: v piatok bude vyložená Sviatosť Oltárna po večernej sv. omši až do soboty rána.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu pred rannou sv. omšou na záver poklony.

Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Krížová cesta: bude vo farskom kostole v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Milodar: na kostol venovali z krstu Noela Bruka 50 €, bohuznáma na elektrinu 50 €. Pán Boh zaplať.