Panny Márie Bohorodičky 1. 1. 2023

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánzského, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Jolana Hanulová (1. výr.) (K)

+ Vendelín a Anna Priesol, deti Marek, Martin a Monika (H)

18.15

V

Za Z mamy a BP pri operácii (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Peter Benčo (F)

+ manžel Alexander (10. výr.) (H)

Streda

 

17.30

S

+ František Jarotta a za Z a BP pre manželku (K)

Za Z a BP pre Štefana (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. Alice a BP vnúčat a pravnúčat (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Leopold a rodičia (F)

17.30

S

Za pokoj a BP pre celú rodinu (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Piatok

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(K)

8.30

S

Za DDS pre rod. Mojš a Šimček (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Sobota

 

6.45

S

+ František, Ondrej a Irena (F)

+ Sabína Sliacka (H)

17.30

S

+ rodina Mrva – rodičia, synovia a nevesty (K)

Nedeľa

2. nedeľa po Narodení Pána

Krst Pána, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

Za obrátenie zaťa (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Punč: hasiči z Vyšného pozývajú na novoročný punč po sv. omši pred kostolom.

Dobrá novina: koledníci Dobrej noviny vyzbierali 4560 €. Prispieť môžete ešte do pokladničky.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Kto dá prístrešie 120 €, z deviatnika Dolná Roveň 90 €. Pán Boh zaplať.

Seminár: Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a už zmaturovali alebo v tomto roku budú maturovať, nech prostredníctvom vlastného farára oznámia vedeniu kňazského seminára svoj úmysel do konca februára 2023. Prvé stretnutie s kandidátmi do kňazského seminára sa uskutoční v marci. Prihláška na štúdium katolíckej teológie sa posiela na Teologický inštitút v Spišskom Podhradí do 30. apríla 2023. Podmienky prijatia na štúdium katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí: https://ks.kapitula.sk/sk/uvod. Okrem povinných príloh, ktoré sa vyžadujú v zmysle príslušného zákona, je potrebné aj odporúčanie vlastného farára, krstný list so záznamom o birmovke a sobášny list rodičov. Na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí je možné študovať aj študijné programy: sociálna práca a učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby. Podrobnejšie informácie aj o iných študijných programoch je možné nájsť na internetovej stránke Teologického inštitútu v Spišskom Podhradí: https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/teologicka-fakulta/pracoviska-fakulty/teologicky-institut-v-spisskom-podhradi/.