Narodenie Pána 25. 12. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

6.45

S

(F)

8.30

S

+ spolužiaci ročníka 1958/1959 (H)

9.15

V

Za BP a DDS pre rod. Sliacky (K)

10.30

S

+ Alojz Antol (1. výr.) (F)

Utorok

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Štefan a Margita Jacková (F)

Za BP Jána a Anny Littva z Dielnic (H)

Streda

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

6.45

S

+ Florián Matuška (3. výr.) (F)

+ Damián Frič a BP manželky (H)

V

 

Štvrtok

 

6.45

S

+ Peter Benčo (1. výr.) (F)

+ Štefan a Magdaléna Kubačka (H)

S

 

Piatok

Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok

17.30

S

+ Brigita, Albín a Slavomír Kelčík (F)

+ Mária Blašková (H)

18.15

V

Poďak. rod. Ovad a Šnelcer za pomoc po operácii (K)

Sobota

 

16.00

S

+ Jozef a Marta Ivák (1. výr.) (F)

+ Jožko Gejdoš zo Stredného (H)

16.00

V

Za BP Anny, Juraja a Jaroslava Jacka (K)

Nedeľa

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Poďak. za 60 r. a BP pre mamu (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Dobrá novina: Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú v našej farnosti koledovať koledníci Dobrej noviny. Koledovanie začne pobožnosťou o 14.00 hod. Ak chcete prijať koledníkov, stačí sa zapísať na zoznam v sakristii.

Požehnanie domov: bude vždy od 8.00 hod., v utorok jedna skupina začne ul. Seč, Záhrady, Hlavná, Nižnianska, druhá skupina ul. Školská, Pražská, Záhumnie, Hlavná od Raka, tretia skupina Dielnice, Na majeri, Do Zúbrej, Jarná.

V stredu jedna skupina Dielno, Pod Kopanicami, Na Bežan, Vyšnianska, Stupy, druhá Veselá, Pod kostolom, Kubánkovej, Pod zvonicou, Kamenná, Tichá, tretia Hrbky, Pod Skálím, Pod Horou.

Vo štvrtok jedna skupina Pod stráňou, Rovne, Tatranská, druhá J. Hanulu, tretia K medokýšu, Do pažíť.

Úplné odpustky: môžu získať veriaci, ktorí sa v sobotu zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime a v nedeľu na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Punč: hasiči z Vyšného pozývajú na novoročný punč po sv. omši pred kostolom.