4. adventná nedeľa 18. 12. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

Za DDS pre dcéru (K)

18.15

V

+ Vladimír a Daniela a rodičia Priesol (H)

Utorok

 

6.45

S

Za BP pre rod. Ševčík (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre Annu (K)

Za BP pre Ľubomíra a Ľudmilu (H)

18.15

V

+ Štefan a Anna Hlavatý (F)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z Pavla, BP a DDS pre celú rod. (F)

17.30

S

Za BP a DDS pre vnúčatá a pravnúčatá (K)

Za BP pre rod. Branislava (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ján (10. výr.) (K)

+ manžel Ján Benčo (H)

18.15

V

+ rodičia Sliacky a st. rodičia (F)

Sobota

 

6.45

S

+ manžel Ján, rodičia a súrodenci (F)

Za BP a DDS pre vnuka Branislava (H)

24.00

S

+ Albín a Ľudmila Frič (H)

24.00

V

(K)

Nedeľa

Narodenie Pána, slávnosť

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP pre ročník 1958/1959 (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Koncert: Spevácky zbor Coro di san Andrea Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku vás pozýva na tradičný predvianočný benefičný koncert SVET LÁSKU MÁ v nedeľu 18. decembra 2022 o 18.00 v Kaplnke Školských sestier sv. Františka v Ružomberku. Koncertom podporíme Misonárky lásky - sestry Matky Terezy.

Denné centrum: pozýva všetkých dňa 19.12.2022 o 9:30 na film Vianoce Adama Boronču. 

Chorí: ku chorým pôjdeme vo štvrtok od 8.00 hod.

Dobrá novina: Na sviatok sv. Štefana 26. decembra budú v našej farnosti koledovať koledníci Dobrej noviny. Pozývame vás zapojiť sa, prijať koledníkov vo vašich domovoch. Do našich rodín vstúpi vianočné požehnanie a cez dary vianočnej zbierky pocítia africké rodiny úprimnú starostlivosť blížnych, hoci vzdialených tisíce kilometrov. Ak chcete prijať koledníkov, stačí sa zapísať na zoznam v sakristii.

Milodar: z krstu Viktora Mojčáka venovali na kostol 100 €. Pán Boh zaplať.