32. nedeľa v Cezročnom období 6. 11. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ladislav Antol (10. výr.) a Emília (K)

+ Blažena Fričová (H)

18.15

V

+ Vladimír a Anna Sleziak (F)

Utorok

 

6.45

S

Za BP pri operácii (K)

Streda

Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre Norberta a vnučku (K)

Za Z a BP rod. (H)

18.15

V

Za DDS pre Slavomíra (F)

Štvrtok

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP syna Lukáša (F)

17.30

S

+ Jozef a Helena Brezňan (K)

+ Blažej Sliacky (H)

Piatok

Sv. Martina z Tours, biskupa, hlavného patróna Spišskej diecézy, sviatok

17.30

S

+ Jozef Kizek a Ladislav Matula (K)

+ rodičia Ladislav a Mária Sliacky (H)

18.15

V

Za Z Libuše a + rodičia Frič a Gejdoš (F)

Sobota

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre vnuka Miška (F)

+ rodičia Juraj a Anna a dcéra Anna (H)

17.30

S

+ syn a BP rod. (K)

Nedeľa

33. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ manžel Ondrej Ovad (15. výr.) (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Odpustky: od poludnia 8. do polnoci 9. novembra môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a vyzná vieru (Verím v Boha).

Rádio Mária: sv. omše vo farskom kostole od stredy budú vysielané aj v internetovom Rádiu Mária.

Birmovanci: pozývame birmovancov na sv. omšu v piatok do farského kostola.

Výročie: dňa 14. novembra 2022 si pripomenieme 145 rokov od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitosti sa uskutoční celodiecézna púť. Spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš pozýva všetkých na túto ďakovnú púť, ktorá sa uskutoční v sobotu 12. novembra 2022 na Spišskej Kapitule. Slávnostnú ďakovnú sv. omšu o 10.30 v Katedrále sv. Martina bude celebrovať spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš a v homílií sa prihovorí zákamenský farár vdp. Cyril Hamrák. Hudobnú stránku liturgie zabezpečí prof. Amantius Akimjak spolu so zborom učiteľov hudby a učiteľov cirkevnej hudby, ktorí študujú na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. Priamy prenos z diecéznej púte prinesie vo svojom vysielaní Rádio Lumen.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €, veriaci 50 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na misie činila 2788,55 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Druska, syn Mariána a Anny r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Mariana Víťazová, dcéra Ľubomíra a Anny r. Mydliarovej, býv. v Hubovej. Ohlasujú sa po 1. raz.