24. nedeľa v Cezročnom období 11. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 40 r. manž. Miroslava a Oľgy a za Z a DDS pre rod. (K)

+ Cyprián Frič a rodičia z oboch strán (H)

18.15

V

Za DDS pre vnúčatá, pravnúčatá a ich rod. (F)

Utorok

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Václav Ondrejka (1. výr.) (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

17.30

S

+ Anna, Peter, Pavol Koreň (K)

+ Ján Littva, rodičia a st. rodičia (H)

18.15

V

+ Dušan Danko (F)

Štvrtok

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a BP pre dcéry (F)

8.30

S

+ rodičia František a Anna Hanák (H)

9.15

V

Na cintoríne + Dušan a Vierka Frič (K)

Piatok

Sv. Kornela, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ rodičia Ján a Helena Mrva (K)

Za BP pre susedu Blaženu (H)

18.15

V

Za duše v očistci (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Vierka Fričová r. Balážecová (1. výr.) (F)

Za BP Márie a manžela (H)

15.30

S

Juráš – Sleziaková (K)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za BP pre Máriu, deti, vnúčatá a pravnúčatá (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod. Premienka.

Denné centrum: pozýva všetkých seniorov dňa 12.9.2022 o 10:00 na film Nebo nie je výmysel. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Púť: pre malý počet záujemcov rušíme púť do Maďarska, príďte si po peniaze do sakristie.

Zbierka: na DKÚ činila 1586,65 €.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Šimčekovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli pútniky a podielové knihy SSV, môžete si ich prevziať u svojich vedúcich za 8 €.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.