23. nedeľa v Cezročnom období 4. 9. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Veni Sancte

8.00

S

Za BP prvákov z r. 1958 a Alžbety Jackovej (F)

+ Cyprián Frič (4. výr.) (H)

18.15

V

Za obrátenie hriešnikov a duše v očistci (K)

Utorok

 

6.45

S

Za Z vnuka Antona a DDS pre vnúčatá (F)

+ manžel Ondrej a rodičia (H)

Streda

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ Štefan, Helena, Stanislav Benčo (F)

Za Z, pokoj a BP pre Ľudmilu, deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Za BP pre Nikolu a Simonu (K)

Štvrtok

Narodenie Prebl. Panny Márie, sviatok

6.45

S

Za šťastlivý pôrod a BP rod. Ondrejka (F)

17.30

S

Za BP rod. Danček (K)

+ Marcel a Emília (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Milan Huntoš (1. výr.) (F)

+ Štefan a Helena Ivák (H)

18.15

V

+ Ján a Gabriela Danko (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ brat František (H)

16.00

S

Ovad – Lukáčová (F)

Nedeľa

24. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ rodičia Félix a Mária Balážec (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Púť: pozývame vás na púť do maďarského pútnického miesta Szentkút 17. septembra. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Cena autobusu je 15 € + 5 € obed, kto by chcel. Zapíšte sa v sakristii aj s peniazmi.

Rebrík: Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962029.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Michal Ovad, syn Miroslava a Evy r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Dominika Lukáčová, dcéra Adriána a + Marty r. Surovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 3. raz.

Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Lukáš Dutka, syn Teodora a Daniely r. Brčekovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Littvová, dcéra Jána a Daniely r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.