22. nedeľa v Cezročnom období 28. 8. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

17.30

S

+ Dušan Bartánus (8. výr.) (K)

Poďak. za 50 r. (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Mlynárik a Caban a za šťastlivý pôrod (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Jozef Martin Ivák (1. výr.) (F)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za šťastlivú hodinu smrti (K)

+ Anna Luptáková (H)

18.15

V

Poďak. za 10 r. manž. a za Z a BP rod. (F)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Ondrej a rehoľná sestra Marta (F)

17.30

S

+ Ján a Anton Mrva (K)

+ rodičia Jozef a Božena Blaško (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

+ Jozef, Helena, Ondrej Antol (K)

17.30

S

Za BP rod. Ondrejka (H)

18.15

V

Ku cti DS (F)

Sobota

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Milan Ondrejka a Karol Ondrík (F)

+ Ján a Helena Mrva a manžel Cyprián (H)

17.30

S

+ Jozef, Agnesa a brat Vladimír Záhorec (K)

Nedeľa

23. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

+ Jozef Bartík (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Duchovná obnova: Spoločenstvo Srdce leva 2 v spolupráci s farským úradom Vás srdečne pozývajú na duchovnú obnovu. Bližšie informácie sa nachádzajú na plagáte.

Púť: pozývame vás na púť do maďarského pútnického miesta Szentkút 17. septembra. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Cena autobusu je 15 € + 5 € obed, kto by chcel. Zapíšte sa v sakristii aj s peniazmi.

Milodar: na kostol venovali pútnici z Medžugorja 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Filip Rázga, syn Milana a Márie r. Ondrejkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Hanuliaková, dcéra Ladislava a Violy r. Novákovej, býv. v Ružomberku.

Peter Sleziak, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Zákopčaníková, býv. vo Valašskom Meziříčí.

Michal Fulla, syn Jaroslava a Márie r. Gejdošovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Patrícia Janigová, dcéra Jána a Zuzany r. Klimovej, býv. v Ludrovej.

Michal Ovad, syn Miroslava a Evy r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Dominika Lukáčová, dcéra Adriána a + Marty r. Surovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 2. raz.

Peter Juráš, syn Jána a Jany r. Michalákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Petra Sleziaková, dcéra Miroslava a Ivety r. Chamajovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.