19. nedeľa v Cezročnom období 7. 8. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Dominika, kňaza, spomienka

17.30

S

+ z rod. Brezňan a Vandlík (F)

+ Ján a Mária, bratia Vladimír a Daniel (H)

18.15

V

+ Štefan a Jolana Frič (K)

Utorok

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok

6.45

S

+ z rod. Emila a Márie Ondrejka (F)

+ Ján Ševčík (H)

Streda

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

17.30

S

+ Anna Gejdošová a BP Albína (F)

+ Ondrej a Emília, František a Emília (H)

18.15

V

+ Ladislav, Mária a Emília Šimček (K)

Štvrtok

Sv. Kláry, panny, spomienka

6.45

S

+ Alexander Šoóš a Vladimír Jarotta (Seč) (F)

17.30

S

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ondrej a Katarína Brezňan (H)

18.15

V

Za Z a BP manželov (F)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Zdenko (H)

17.30

S

+ Ján a Anna Lupták, Karol a Blažena (F)

Nedeľa

20. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a DDS pre mamu Jolanu Jackovú (H)

9.15

V

(F)

10.30

S

Za farníkov (F)

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Frič, syn Ľubomíra a Jarmily rod. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Katarína Vajzerová, dcéra Štefana a Kataríny rod. Jurštákovej, býv. v Komjatnej. Ohlasujú sa po 3. raz.

Roman Kelčík, syn Miroslava a + Marty r. Kočibalovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Nováková, dcéra Miroslava a Gabriely r. Kankriniovej, býv. v Ružomberku.

Juraj Glemba, syn Jána a Evy r. Potkanovej, býv. v Lipt. Lúžnej, a Mária Brečková, dcéra Rudolfa a Márie r. Sliackej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Mário Šimček, syn Jána a + Emílie r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Lagová, dcéra Štefana a Jitky r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.