18. nedeľa v Cezročnom období 31. 7. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Emil a Mária Ondrejka a súrodenci (K)

Za BP a posilnenie viery pre rod. (H)

18.15

V

+ Albín a Albína Vajda a Milan Vajda (F)

Utorok

 

6.45

S

+ Šimon, Anna a Zdeno Dvorský (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z a DDS pre pravnučku (K)

Poďak. za 77 r. manžela (H)

18.15

V

+ Mária Klačková a BP rod. (F)

Štvrtok

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka

6.45

S

Poďak. za 10. výr. sobáša Ondrejkovcov a BP rod. (F)

17.30

S

+ rodičia Ján a Anna Gejdoš (K)

+ Ondrej a Anna Brezňan (H)

Piatok

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre sestru Máriu a jej rod. (K)

17.30

S

+ Ján Ondrejka (20. výr.) (H)

18.15

V

Za obrátenie, Z a BP pre Jána (F)

Sobota

Premenenie Pána, sviatok

6.45

S

Za šťastlivý pôrod dcéry (F)

+ Božena Chovancová s rod. (H)

17.30

S

Za DDS a BP rod. Likavčan, deti a vnúčatá (K)

Nedeľa

19. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(F)

8.30

S

Za Z a BP pre rodičov (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

Za farníkov (F)

Jezuiti: pripomíname si 100 rokov od príchodu jezuitov do Ružomberka. V nedeľu 31. júla bude o 10:00 hod. slávnostná sv. omša; hlavným celebrantom bude otec biskup Mons. Ján Kuboš. Popoludní bude od 15:00 do 19:00 hod. v našom chráme hudobno-slovné pásmo, v ktorom vám stručne predstavíme dejiny našej ružomberskej komunity a niektoré významné osobnosti, ktoré tu pôsobili. Obohatený bude o hudobné vstupy a poéziu Tomáša Munka, jezuitského novica. Program bude ukončený organovým koncertom o 17:00 hod. a po ňom bude tradičné agapé v našej záhrade. Už teraz vás všetkých srdečne pozývame na túto slávnosť. Podrobný program nájdete na plagáte. Tešíme sa na osobné stretnutie s vami.

Porciunkula: 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor, v katedrálnych chrámoch a františkánskych kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Vojtaššák: dňa 6.augusta 2022 sa v Zákamennom uskutoční Pamätný deň smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. O 9.30 hod. začne vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie Fatimská pobožnosť, ktorú bude viesť miestny farár vdp. Cyril Hamrák. O 10.30 hod. bude nasledovať slávnostná ďakovná svätá omša, ktorej bude predsedať Mons. Ján Kuboš, administrátor Spišskej diecézy. Homíliou sa prihovorí vsdp. Peter Majda, rektor Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Srdečne Vás pozývame na celodiecéznu púť do Zákamenného a tešíme sa na stretnutie s vami. Celú slávnosť bude v priamom prenose prenášať Rádio Lumen.

Talentáč: ZKSM organizuje Nocovačku pre deti vo veku 5 – 13 rokov 8. – 9. augusta v Liptovských Sliačoch a 10. – 11. augusta v Likavke. Na deti čaká opekačka, pyžamová párty s tanečnými súťažami, kino, pukance, nočná hra, jazda na koni, skákací hrad, cukrová vata, maľovanie na tvár, hry a súťaže. V cene je večera, raňajky, desiata, teplý obed a olovrant, odmeny, práca animátoriek a všetky uvedené atrakcie. Je možné prihlásiť deti iba na druhý deň od 8.00 h ráno. Bližšie informácie a elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke www.talentac.sk, uzávierka prihlášok je 4.8.2022, počet nocujúcich detí je limitovaný, prihláste sa čím skôr!

Púť: na púť do Medžugorja od 13. do 20. augusta je ešte voľných pár miest. Záujemcovia sa prihláste u p. Evy Švidroňovej. Bližšie informácie na nástenke.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Frič, syn Ľubomíra a Jarmily rod. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Katarína Vajzerová, dcéra Štefana a Kataríny rod. Jurštákovej, býv. v Komjatnej. Ohlasujú sa po 2. raz.

Roman Kelčík, syn Miroslava a + Marty r. Kočibalovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Nováková, dcéra Miroslava a Gabriely r. Kankriniovej, býv. v Ružomberku.

Juraj Glemba, syn Jána a Evy r. Potkanovej, býv. v Lipt. Lúžnej, a Mária Brečková, dcéra Rudolfa a Márie r. Sliackej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Mário Šimček, syn Jána a + Emílie r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Lagová, dcéra Štefana a Jitky r. Antolovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.