17. nedeľa v Cezročnom období 24. 7. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

17.30

S

+ Ján a za BP v starobe manželky Ľudmily (F)

+ Ján a Anna Mrva r. Likavčanová (H)

18.15

V

Za Z a BP Petra a Magdalény Šimček (K)

Utorok

Sv. Joachima a Anny, rodičov prebl. Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ rodičia Jozef, Mária Caban a Juraj, Elena Bernolák (F)

+ sesternice Daniela a Margita (H)

Streda

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

17.30

S

Poďak. za 50 r. Jozefa a BP pre rod. (F)

+ rodičia Urban a Mária, sestra Lýdia (H)

18.15

V

+ Ján Bartík ml. (K)

Štvrtok

 

6.45

S

Za BP Ondreja a Emílie a Albína so synom (F)

17.30

S

+ Anna Bartánusová (1. výr.) (K)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

Piatok

Sv. Marty, Márie a Lazára, spomienka

17.30

S

Za Z a BP v chorobe (F)

+ Augustín a Margita Danček r. Šavrtková (H)

18.15

V

+ Jozef Frič a Albín a Mária Vajda (K)

Sobota

Bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Jozef, Sabína, Vladimír a Anna Sleziak (K)

+ rodičia, manžel a synovia (H)

17.30

S

Za BP a DDS pre deti a vnúčatá (F)

Nedeľa

18. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

9.15

V

Za farníkov (F)

10.30

S

(K)

Odpustky: dnes je  možné na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie získať úplné odpustky. Ako sa uvádza v dekréte: „Tieto odpustky možno tiež venovať na spôsob príhovoru dušiam v očistci.“ Podmienky získania odpustkov sú nasledovné: sviatostná spoveď, eucharistický prijímanie a modlitby na úmysel sv. Otca. Odpustky môžu získať:

– starí rodičia, seniori a všetci veriaci, ktorí sa dňa 24. júla 2022 … zúčastnia na sv. omši, ktorá sa slávi z príležitosti tohto dňa;

– veriaci, ktorí „osobne alebo virtuálne, prostredníctvom komunikačných prostriedkov, venujú určitý primeraný čas návšteve svojich starých bratov a sestier…“

– „chorí starí a všetci, ktorí z vážneho dôvodu nemôžu odísť z domu …. ak s odvrátením sa od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť hneď ako budú môcť tri zvyčajné podmienky, duchovne sa pripoja k posvätným sláveniam Svetového dňa a obetujú svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života milosrdnému Bohu…“

 

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Gallovcov 100 €, z 1. výplaty 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jakub Frič, syn Ľubomíra a Jarmily rod. Littvovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Katarína Vajzerová, dcéra Štefana a Kataríny rod. Jurštákovej, býv. v Komjatnej. Ohlasujú sa po 1. raz.