15. nedeľa v Cezročnom období 10. 7. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok

17.30

S

Za Z a BP pre Vojtecha (H)

18.15

V

Za BP pre rod. Šveda (K)

Utorok

 

6.45

S

+ Štefan a Vincent Čvikota a rodičia (K)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

+ Ladislav a Mária Lupták (H)

18.15

V

+ Jozef Frič Ruman, Milan a Teodora Frič (K)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia, Dušan, František a duše v očistci (K)

17.30

S

Za živú vieru pre syna s rod. a BP vnúčat (H)

Piatok

Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Za BP Zdenky, Margity a Mirky Janiga (K)

Sobota

Prebl. Panny Márie Karmelskej, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ z rod. Alman a Frič (H)

16.00

V

Gallo – Ondrejková (K)

Nedeľa

16. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za Z a BP rodičov Gejdoš (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Pobožnosť: dnes o 14.00 hod. Premienka.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Patrik Gallo, syn Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Nikoleta Ondrejková, dcéra Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.