14. nedeľa v Cezročnom období 3. 7. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za BP pri operácii (H)

18.15

V

+ sestra Ľudmila Ondrejková (1. výr.) (Ch)

Utorok

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť

6.45

S

+ Stanislav a BP manželky (H)

9.15

V

Za BP a DDS pre manželov Kochánek (Ch)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 70 r. manžela (K)

+ rodičia Albín a Mária Vajda (H)

18.15

V

+ rodičia Ján a Adela Jacko a Vladimír (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny (Ch)

17.30

S

+ Jozef Sliacky (K)

+ brat, sestra a Milan (H)

Piatok

 

6.45

S

+ Ján, Vojtech, Oľga, Jozef (Ch)

+ Ondrej Ondrejka a BP pre Emíliu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. Branislava a Moniky (K)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Marta Littvová (H)

17.30

S

+ Anna Oravcová a rodičia (K)

Nedeľa

15. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(K)

8.30

S

Za BP pre Tomáša s rod. (H)

9.15

V

(K)

10.30

S

(K)

Celodenná adorácia: v sobotu bude vyložená Sviatosť Oltárna medzi sv. omšami.

Zbierka: na dobročinné diela Sv. Otca činila 1572,92 €. Pán Boh zaplať za milodary.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Sojkovcov 300 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Patrik Gallo, syn Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Nikoleta Ondrejková, dcéra Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.