13. nedeľa v Cezročnom období 26. 6. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za šťastný pôrod dcéry (Ch)

+ Jánovia farnosti (H)

18.15

V

Poďak. za 62 r. manž. a BP pre rod. (O)

Utorok

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

6.45

S

+ Helena Benčová (Ch)

+ Cyril Gejdoš a BP pre rod. (H)

Streda

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok

17.30

S

Za farníkov (Ch)

Za Z, BP a DDS pre Máriu a Františku (H)

18.15

V

Za sestru Peťku a jej spolusestry (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ rodičia Mrva a Gejdoš (Ch)

17.30

S

+ otec Miroslav Ondrejka (O)

+ Jozef Frič, Ruman a rodičia (H)

Piatok

Prvý piatok

6.45

S

Za šťastnú hodinu smrti (Ch)

15.00

S

Javorek – Svrčanová (Ch)

17.30

S

+ Rastislav Lupták (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. manžela a DDS pre rod. (O)

Sobota

Návšteva prebl. Panny Márie, sviatok

6.45

S

+ rodičia a st. rodičia (H)

16.30

S

Sojka – Fričová (Ch)

Nedeľa

14. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

Za dobrodincov (O)

8.30

S

+ Ján a Emília Kelčík (H)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(Ch)

Pobožnosť: dnes je o 14.00 hod.

Úplné odpustky: veriaci, ktorý v stredu bude zbožne používať nábožný predmet požehnaný pápežom alebo biskupom alebo navštívi katedrálu alebo baziliku, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky. K tomu sa treba pomodliť Otče náš a Verím v Boha.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami v pondelok a piatok.

Denné centrum: pozýva všetkých seniorov dňa 30.6.2022 o 10:00 na film Pošli to ďalej. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Magura: pozývame vás na sv. omšu na Magure v sobotu o 11.00 hod.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Javorek, syn Stanislava a Felicity r. Kvantíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lenka Svrčanová, dcéra Vladimíra a Marcely r. Kodríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Ján Sojka, syn + Ladislava a Kataríny r. Pullmanovej, býv. v Lipt. Teplej, a Lucia Fričová, dcéra Františka a Magdalény r. Fullovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Patrik Gallo, syn Františka a Martiny r. Drapáčovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Nikoleta Ondrejková, dcéra Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.