12. nedeľa v Cezročnom období 19. 6. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Emília Vajda (H)

18.15

V

Za rod. Ovadovú Benčovú a šťastlivý pôrod (Ch)

Utorok

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

6.45

S

Za brata Mirka s rod. (Ch)

+ rodičia (H)

Streda

 

6.45

S

+ Peter a Monika Korvin a brat Peter (Ch)

18.15

V

Za BP pre Jánov farnosti (H)

Štvrtok

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

6.45

S

+ Ján Hadač (Ch)

17.30

S

Za BP a šťastný návrat syna (H)

Piatok

Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť

17.30

S

+ Albín a Ilonka Kelčík (O)

+ Albín a Edita Kelčík (H)

18.15

V

+ manžel Vladimír (5. výr.) (Ch)

Sobota

Nepoškvrneného Srdca prebl. Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ z rod. Gejdoš a Hošala (Ch)

9.15

V

Poďak. za jubileum manželky Radoslavy (O)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre manžela a syna (H)

Nedeľa

13. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za Z, BP a DDS pre Rastislava (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

(O)

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní v piatok na verejnom recitovaní modlity Najmilší Ježišu, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Detské sv. omše: budú od septembra bývať v stredu večer. Prosím rodičov tretiakov, aby na to pamätali a prispôsobili tomu program detí.

Milodar: na kostol venovali bohuznámi manželia z 1. dôchodku 200 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Lukáš Javorek, syn Stanislava a Felicity r. Kvantíkovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lenka Svrčanová, dcéra Vladimíra a Marcely r. Kodríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Ján Sojka, syn + Ladislava a Kataríny r. Pullmanovej, býv. v Lipt. Teplej, a Lucia Fričová, dcéra Františka a Magdalény r. Fullovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.