7. veľkonočná nedeľa 29. 5. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Libušky Plávkovej (Ch)

+ st. rodičia Ondrej a Alžbeta Kelčík (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre vnúčatá (O)

Utorok

 

6.45

S

Za Z Ľudovíta s rod. (Ch)

Za Z mamy (H)

Streda

Sv. Justína, mučeníka, spomienka

17.30

S

Za DDS pre vnúčatá a rod. Jackovú (Ch)

+ Oľga Ondrejková (H)

18.15

V

Za BP a šťastný pôrod nevesty (O)

Štvrtok

 

6.45

S

Poďak. za 85 r. Alžbety Ondrejkovej (Ch)

17.30

S

Poďak. za 50 r. manž. a BP pre rod. (O)

+ Marcel a Ružena Ondrejka (H)

Piatok

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Littva (Ch)

17.30

S

Za Z a BP pre Annu (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre Mareka pri štátniciach (O)

Sobota

 

6.45

S

+ Emil Král (1. výr.) (O)

Na úmysel ordinára (H)

17.00

S

Mamojka – Gejdošová (Ch)

Nedeľa

Zoslanie Ducha Svňtého, slávnosť

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP, DDS rod. a Marcel a Anna Ondrejka (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Letné kántrové dni: sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

Denné centrum: Denné centrum Liptovské Sliače pozýva všetkých seniorov dňa 1.6.2022 o 10:00 na film 90 minút v nebi. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Festival Lumen: Srdečne Vás pozývame na hudobný gospelový Festival Lumen, ktorý sa uskutoční v Trnave 3. – 4. júna. Pozývame zvlášť mladých, pre ktorých sme pripravili bohatý hudobný a duchovný program. Bližšie informácie ako aj program nájdete na stránke: www.festivallumen.sk.

Úplné odpustky: veriaci, ktorý sa zúčastní v nedeľu na speve hymnu Príď Duchu Svätý, Tvorivý, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

DAŠ: KpM v Spišskej diecéze otvára nový ročník Diecéznej animátorskej školy vo Važci, pod názvom DAŠ. Je to dvojročný formačný kurz zameraný na osobnostný rast v oblasti viery a služby animátora vo farnosti. Viac informácii nájdete na stránke www.komisia.sk.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Peter Mamojka, syn + Jána a Anny r. Patrylákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Gejdošová, dcéra Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.