6. veľkonočná nedeľa 22. 5. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Daniel a Helena Priesol (O)

+ manžel Ondrej (H)

18.15

V

Za BP a poďak. za 70 r. Félixa a za Z Márie (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Anton Cevár (1. výr.) (O)

Za Z a BP pre Annu (H)

Streda

 

17.30

S

Poďak. za 20 r. Radky (O)

Za Z a BP pre rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 15 r. dcéry, milosti a DDS (Ch)

Štvrtok

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

+ rodičia a brat Dušan (H)

17.30

S

(O)

18.15

V

Za farníkov (Ch)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 80 r. Ľudmily a za pokojnú a zbožnú hodinu smrti (O)

Za Z dcéry Anny (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre krstné aj birmovné deti (Ch)

Sobota

 

6.45

S

+ Július a Mária (Ch)

+ Ružena Ondrejková s rod. (H)

15.30

V

Mazgaj – Kováčiková

16.30

V

Mrva – Jacková

Nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

Za Z a DDS pre Libušu a Emíliu (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(Ch)

Prosebné dni: nasledujúce tri dni (pondelok, utorok a streda) sú prosebnými dňami. Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Denné centrum: Denné centrum Liptovské Sliače pozýva všetkých seniorov dňa 27.5.2022 o 10:00 na film Pápež Ján Pavol II. Po skončení filmu máte možnosť byť s kňazom.

Nácvik: detí na 1. sv. prijímanie bude v piatok vo Vyšnom o 18.45 hod.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Spišský Jeruzalem: v dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Na nástenke je plagát s podrobným programom a mnohými sprievodnými aktivitami.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 50 €. Pán Boh zaplať.

Upozornenie: milí rodičia, postrážte si svoje deti, priestor okolo kostola nie je detské ihrisko a dochádza k poškodzovaniu vecí hlavne okolo kaplnky PM. Zároveň oznamujeme, že kvôli veľkému počtu omšových úmyslov prestávame prijímať tieto úmysly až do odvolania okrem okrúhlych výročí (končiace nulou).

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Arkadiusz Mikolaj Mazgaj, syn Jerzyho a + Doroty r. Ludwinskej, býv. vo Weselówe, a Jana Kováčiková, dcéra + Ivana a Magdalény r. Adamčiakovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Mrva, syn Antona a Renáty r. Jurčinovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Peter Mamojka, syn + Jána a Anny r. Patrylákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Gejdošová, dcéra Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.