5. veľkonočná nedeľa 15. 5. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

17.30

N

+ rodičia z oboch strán (Ch)

+ František, Ondrej a Mária (H)

 

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Sliacku z NS (Ch)

Na úmysel ordinára (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP pri operácii vnuka Samuela (Ch)

Za Z a BP pre manžela (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre vnuka (18 r.) (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Mária Ondrejková (Ch)

17.30

S

Poďak. za 15 r. manž. (O)

+ Jozef a Zlatica Priesol (H)

Piatok

 

17.30

S

+ z rod. Lako a Šomega (Ch)

Za Z, BP a DDS pre deti a vnúčatá (H)

18.15

V

+ Ľudovít (10. výr.) a Emília Sliacky, Jozef a Oľga Gejdoš (O)

Sobota

 

6.45

S

+ Ján Blaško a Emília Pažítková (O)

+ Aladár a Emília Rijo (H)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Františka, za pomoc v chorobe a za Z a BP pre rod. (Ch)

Nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP rod. (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

(O)

Slávnosť: v pondelok pozývame na sv. omšu do Nižného Sliača na slávenie titulu kaplnky sv. Jána Nepomuckého.

DŠV: škola viery, ktorá je vo farskom kostole v Ružomberku plánovaná vo štvrtok 19.5.2022, kvôli svätým misiám, bude o týždeň neskôr 26.5.2022 po sv. omši o 16.00 hod.

Púť: Pozývame vás na farskú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove poslednú májovú nedeľu, 29.5. Odchod autobusu bude o 8:00 na námestí pri farskom kostole. Príspevok je 15 eur. Prihlásiť sa môžete u p. Švidroňovej na tel. čísle, ktoré je na nástenkách alebo u p. kaplána Filipa. Bližšie informácie nájdete na plagáte.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Miloš Šiška, syn Miloša a Kataríny r. Zápotočnej, býv. v Leštinách, a Terézia Mária Gejdošová, dcéra Miroslava a Margity r. Kromkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.

Arkadiusz Mikolaj Mazgaj, syn Jerzyho a + Doroty r. Ludwinskej, býv. vo Weselówe, a Jana Kováčiková, dcéra + Ivana a Magdalény r. Adamčiakovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Tomáš Mrva, syn Antona a Renáty r. Jurčinovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Andrea Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.

Peter Mamojka, syn + Jána a Anny r. Patrylákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Gejdošová, dcéra Miroslava a Anny r. Ondríkovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.