Palmová (Kvetná) nedeľa nedeľa 10. 4. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

6.45

S

Poďak. za 70 r. Anny (O)

18.15

V

Poďak. za 72 r. Júliusa Blaška a BP pre rod. (H)

Utorok

 

6.45

S

+ Adolf Fulla, rodičia Fulla a Lako, Milan (Ch)

+ vdp. Ladislav Vrábel (H)

Streda

 

17.30

S

+ Helena Ondrejková (1. výr.) (Ch)

Za BP a DDS pre rodiny Jána a Pavla Mojša (H)

18.15

V

+ Ján Bartík (O)

Štvrtok

 

17.30

S

(Ch)

+ Lýdia Revallová (H)

18.15

V

(O)

Piatok

Prísny pôst a zdržanie sa mäsa

15.00

S

(Ch)

15.00

V

(O)

Sobota

 

20.00

S

(Ch)

Za BP pre rod. Likavčan (H)

20.00

V

(O)

Nedeľa

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

6.45

S

(O)

8.30

S

Za Z a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Krížová cesta: bude dnes vo farskom kostole o 14.00 hod., v piatok v uliciach dediny o 11.00 hod., vo Vyšnom na Skálí dnes o 20.00 hod., v piatok o 11.00 hod.

Ranné chvály: pozývame vás na modlitbu ranných chvál na Veľký piatok a Bielu sobotu o 8:00 vo farskom kostole.

Úplné odpustky: možno získať za obvyklých podmienok – sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj v ľahkom: 1. pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti vo Štvrtok Pánovej večere spevom Ctime túto sviatosť slávnu; 2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení v Piatok utrpenia Pána; 3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Zbierka: zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom činila 3210,98 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Maroš Lupták, syn Miroslava a Jany r. Cevárovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Veronika Šebeková, dcéra Igora a Anny r. Priesolovej, býv. v Ružomberku. Ohlasujú sa po 1. raz.