5. pôstna nedeľa 3. 4. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Poďak. za 20 r. a DDS pre rod. (Ch)

+ manželia Vincent a Monika Maďar (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. manžela a 68 r. manželky (O)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. dcéry a DDS pre rod. (Ch)

+ rodičia Kliment a Alžbeta Sliacky a Adela (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP rod. Ševčík (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za duše v očistci (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Dušan a rodičia Ondrejka (Ch)

17.30

S

Za BP pri maturite Zuzane a Veronike (O)

+ Oľga Priesolová (H)

Piatok

 

17.30

S

+ manžel Jozef, rodičia Topor a Frič, Peter a Anna (Ch)

+ z rod. Hanula (H)

18.15

V

+ Frederik (O)

Sobota

 

6.45

S

Za DDS pre vnúčatá a BP pre dcéru (O)

+ rodičia Juraj a Ľudmila Gejdoš a Štefan a Anna Hlavatý (H)

17.30

S

+ Ján Domiter, Ladislav a rodičia Hanula (Ch)

Nedeľa

Palmová (Kvetná) nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

6.45

S

(O)

8.30

S

Za DDS pre pravnúčatá a ich rodičov (H)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Veľkonočná sv. spoveď: bude v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. v oboch kostoloch.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 100 €. Pán Boh zaplať.