4. pôstna nedeľa 27. 3. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Ján a Anna, Blažej a Albín Bartánus (O)

+ Andrejka Sliacka (H)

18.15

V

Poďak. za 70 r. Márie a BP rod. (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP pre siroty a mamu (Ch)

Poďak. za 80 r. sestry (H)

Streda

 

17.30

S

+ Vojtech Priesol (1. výr.) (O)

Za Z a BP pre rod. Hanula (H)

18.15

V

+ Štefan Gejdoš (10. výr.) (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

Za Z, BP a DDS pre rod. Jacko a Bruk (Ch)

17.30

S

+ Viera Janigová r. Kováčiková (1. výr.) (O)

+ Jozef a Margita Kelčík (H)

Piatok

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. Pavla a Libuše (O)

17.30

S

+ manžel Ján Mojš (1. výr.) (H)

18.15

V

+ Milan Frič (1. výr.) (Ch)

Sobota

 

6.45

S

+ Alfonz a Zuzana Dvorský (Ch)

+ Marcel a Jozef Hlavatý (H)

17.30

S

Za Z a BP pre rod. Lako (O)

Nedeľa

5. pôstna nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Iveta Špirková (H)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

1. sv. prijímanie: prosím o stretnutie rodičov detí 1. sv. prijímania dnes po krížovej ceste.

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, v stredu, štvrtok a piatok od 16.30 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Fatimská pobožnosť: bude v sobotu po rannej sv. omši.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom obetovaná obetiam vojnového konfliktu na Ukrajine.

Milodar: na kostol venovali z krstu Elenky Fričovej 50 €. Pán Boh zaplať.

Pôstna krabička: na stolíku sú pôstne krabičky, kde si môžete počas pôstu ukladať peniaze a tak podporiť projekty v Afrike.