3. pôstna nedeľa 20. 3. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

Za šťastlivý pôrod dcéry (Ch)

+ Milan Salaj a BP rod. (H)

18.15

V

Za BP pre vnúčatá (O)

Utorok

 

6.45

S

+ Vladimír a Monika Jacko (Károl) a st. rodičia (Ch)

+ Božena Blašková (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anna a za šťastnú hodinu smrti (Ch)

+ Andrejka Sliacka (H)

18.15

V

Za Z, BP a DDS pre Libora a Annu Jacko a Margitu Andrejkovičovú (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ manžel Ondrej a reh. sestra Marta (Ch)

17.30

S

+ rodičia Gabriel a Rozália, dcéry Jozefína a Anna Moravčík (O)

+ Jolana Hanulová (H)

Piatok

Zvestovanie Pána, slávnosť

17.30

S

+ Anastázia Líšková (Ch)

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

18.15

V

Za BP Lýdie s rod. (O)

Sobota

 

6.45

S

+ Ivanka Tomesová (6. výr.) (O)

Poďak. za 70 r. manžela a BP rod. (H)

17.30

S

+ Vladimír a za BP Ľudmily (Ch)

Nedeľa

4. pôstna nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

+ rodičia Šida a Dvorský (H)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid: všetko sa vracia do normálu, zostávajú len povinné respirátory. Znak pokoja môže byť podávaním rúk, sväteničky sa používajú.

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Celodenná adorácia: bude vo štvrtok medzi sv.omšami.

Pozvanie na duchovné spojenie so Svätým Otcom: Na slávnosť Zvestovania Pána dňa 25. marca 2022 zasvätí Svätý Otec František Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Akt zasvätenia sa uskutoční o 17.00 v Bazilike sv. Petra v Ríme. Súčasne v ten istý deň vykoná tento akt zasvätenia vo Fatime aj pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. Diecézny administrátor bude v tento deň v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť o 17.00 svätú omšu s adoráciou za pokoj na Ukrajine a v Rusku a tak sa duchovne spojí s modlitbami Svätého Otca. Zároveň pozýva všetkých kňazov, zasvätených a celý Boží ľud Spišskej diecézy, aby sa modlitbami a obetami pripojil k tejto iniciatíve, aby na príhovor Panny Márie, Kráľovnej pokoja, mohol zavládnuť trvalý mier v našich susedných krajinách.

Zmena času: na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas. O 02.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 03.00 hod. letného času.