1. pôstna nedeľa 6. 3. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Alexander a BP rod. (H)

18.15

V

Za uzdravenie manž.a DDS pre rod. (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP Pavla s rod. (Ch)

+ kňaz vdp. Ladislav Vrábel (H)

Streda

 

17.30

S

+ Pavol Kelčík (5. výr.) (Ch)

Za dcéru k jubileu a jej rod. (H)

18.15

V

+ Ladislav (10. výr.) (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Emil a Mária, Anna, Stanislav a Jozef (Ch)

17.30

S

Za Z, BP a DDS pre rod. a poďak. za 70 r. (O)

+ Ladislav a Alžbeta Cevár a syn Ladislav (H)

Piatok

 

17.30

S

Za pokoj na Ukrajine a na celom svete (Ch)

+ rodičia Ignác a Blažena Plávka (H)

18.15

V

Za Z a BP pri skúškach pre vnučku (O)

Sobota

 

6.45

S

+ Blažej Bartánus (O)

+ manžel a BP manželky (H)

17.30

S

Za Z a BP v práci a DDS deťom v škole (Ch)

Nedeľa

2. pôstna nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

+ manžel Milan, otec a brat (H)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sv. omše sú pre všetkých bez obmedzenia so zachovaním rozostupov a respirátorov.

Krížová cesta: bude v piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 14.00 hod., vo Vyšnom v piatok o 17.45 hod., v nedeľu o 8.45 hod.

Jarné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Milodar: na kostol venovala bohuznáma 50 €. Pán Boh zaplať.