Krst Pána 9. 1. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Peter Benčo (Ch)

+ Ján a Mária Mrva, Eduard, Ján, Viliam a Peter (H)

18.15

V

+ Cyprián a Anna Bartík (O)

Utorok

 

6.45

S

Za BP Jany, Zdeny a ich rodín (Ch)

Za Z a BP pre rod. Tisoň (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z Albína Benča (Ch)

Za Z a BP pri operácii pre Františka (H)

18.15

V

Za BP pre kaplána Mária Brezňana a spoločenstvo (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ z rod. Barta a Littva (Ch)

17.30

S

+ Alžbeta Gejdošová (O)

+ rodičia Ján a Mária (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Jaroslav Hošala a Pavol Jaroš (Ch)

Za Z dcéry Anny s rod. (H)

18.15

V

+ Jozef, Štefan, Mária a st. rodičia Sliacky (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a dar viery v rodine (O)

+ brat Ján a manželka Mária (H)

17.30

S

Poďak. za Z v starobe Anny Fričovej (Ch)

Nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

+ manžel Ján a syn Ján (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných vo farskom kostole 30 a vo Vyšnom 60 ľudí. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika 100 €. Pán Boh zaplať.