3. nedeľa v Cezročnom období 23. 1. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Františka Saleského, biskupa a učteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za BP synov Ľubomíra a Mariána s rod. (Ch)

+ Jožko a Pavlína Jacko (H)

18.15

V

Za Z a BP pre rod. Sleziak a Dupaľa (O)

Utorok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok

6.45

S

+ Leopold a rodičia (Ch)

+ Albín a Ľudmila Frič (H)

Streda

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

17.30

S

+ Štefan Bartík, Viktor, Mária a súrodenci (Ch)

+ Štefan a Margita Dobrík (H)

18.15

V

+ Edita Homolová (O)

Štvrtok

 

6.45

S

Za rod. Littva (Ch)

17.30

S

+ Ján a Emília Jacko (O)

+ manžel Gregor a BP Márie (H)

Piatok

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

17.30

S

Za BP pre celú rod. (Ch)

+ Stanislav a Milan (H)

18.15

V

+ Ondrej a Mária Balážec (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ z rod. Frič a Juráš (O)

+ Ján a Melánia Vician (H)

17.30

S

+ otec, mama, syn a dcéry rod. Hrompa (Ch)

Nedeľa

4. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Jožko Gejdoš a st. rodičia (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných max. 100 ľudí. Sadnúť si treba šachovnicovo. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne.

Milodar: na kostol venovali z 1. dôchodku 100 €. Pán Boh zaplať.