2. nedeľa po Narodení Pána 2. 1. 2022

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Emília Kubálová (H)

18.15

V

+ František Sliacky a rodičia Hlavatý a Sliacky (O)

Utorok

 

6.45

S

Poďak. za 40 r. (O)

+ kňaz Albín Ivák (H)

Streda

 

17.30

S

Za Z Matúška (O)

+ Milan a Anna Mrva, Jozef a Oľga (H)

18.15

V

+ Milan a Mária Lupták a Vaneska (Ch)

Štvrtok

Zjavenie Pána, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Zdenko Repík (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Piatok

 

6.45

S

+ Alojz Antol (O)

17.30

S

+ Ondrej a Johana Ivák, Augustín a Mária Mrva (H)

18.15

V

+ Milan Čieško (Ch)

Sobota

 

6.45

S

Poďak. za 50 r. manž. a za BP a DDS pre rod. (Ch)

+ Dušan Bartánus (H)

17.30

S

+ Betka Gejdošová (O)

Nedeľa

Krst Pána, sviatok

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z a BP pre Editu (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných vo farskom kostole 30 a vo Vyšnom 60 ľudí. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne.

Pohreb: Jolany Hanulovej bude v pondelok o 14.00 hod.

Milodar: na kostol venovali z deviatnika Nižný 100 € a z deviatnika „Kto dá prístrešie“ 120 €. Pán Boh zaplať.