Sv. Rodiny – Ježiša, Márie a Jozefa 26. 12. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

17.30

S

+ Brigita, Albín a Slavomír Kelčík (Ch)

+ Ondrej, Helena, Jolana a Anton (H)

18.15

V

+ Albína Luptáková (1. výr.) (O)

Utorok

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

6.45

S

Za Z a DDS pre rod. Marty (Ch)

Za DDS a živú vieru pre rod. Mrva (H)

Streda

 

17.30

S

+ Florián Matuška (2. výr.) (Ch)

Poďak. za 75 r. Zdenky a BP rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 50 r. Miroslava (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Helena, Štefan a Stanislav Benčo (Ch)

17.30

S

+ Roman Antol (O)

Za Z, BP a DDS pre Samuela a Kláru (H)

Piatok

 

16.00

S

+ Jožko Gejdoš (Ch)

+ Dušan a Vierka Frič (H)

16.00

V

+ Štefan Gejdoš (Kučera) (O)

Sobota

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť, prikázaný sviatok

6.45

S

(Ch)

8.30

S

+ Ondrej, Eva a Peter Ivák (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Nedeľa

2. nedeľa po Narodení Pána

6.45

S

(O)

8.30

S

+ kňazi J. Kútnik, J. Maga a Ľ. Jankuľák (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných vo farskom kostole 30 a vo Vyšnom 60 ľudí. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne.

Úplné odpustky: môžu získať veriaci, ktorí sa v piatok zúčastní na speve hymnu Teba, Bože, chválime a v sobotu na speve hymnu Príď, Duchu Svätý, tvorivý.

Milodar: na kostol venoval bohuznámy 200 €. Pán Boh zaplať.