3. adventná nedeľa 12. 12. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

Za BP v starobe (Ch)

+ Jaroslav a Margita Junka (H)

18.15

V

Poďak. za 60 r. a za BP pre deti a vnúčatá (O)

Utorok

Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za Z a BP rod. Benčo a Vician (Ch)

Za Z, BP a DDS pre rod. Petra (H)

Streda

 

17.30

S

+ Anton a rodičia Frič – Sleziak (Ch)

Za Z a BP pre Máriu s rod. (H)

18.15

V

+ Oľga Priesolová (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Jolana Cabanová (Ch)

17.30

S

+ Štefan Ivák (O)

+ Damián Frič (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Štefan a Anna Vician (2. výr.) (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

+ Marek a Peter (O)

Sobota

 

6.45

S

+ Ján Kajúch, Oľga a BP manželky (O)

+ Margita Dobríková (H)

17.30

S

+ Ján a Otília Gonda (Ch)

Nedeľa

4. adventná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

Za živú vieru a DDS pre Jolanu (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sv. omše sú pre očkovaných a prekonaných vo farskom kostole 30 a vo Vyšnom 60 ľudí. Sv. spoveď si neočkovaní treba dohodnúť individuálne. Pred Vianocami nebude spoločná sv. spoveď, tak pristupujte priebežne pred sv. omšami.