34. nedeľa v Cezročnom období 21. 11. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

17.30

S

Za Z Adolfa Kováčika (O)

Za Z a BP pre deti a vnúčatá (H)

18.15

V

+ Bernard a Stanislava (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za BP Pavla a Albíny Blaško (O)

Za DDS pre deti starajúce sa o rodičov (H)

Streda

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

Poďak. za Z Rudolfa a Márie (O)

+ rodičia a st. rodičia z rod. Hlavatý a Mrva (H)

18.15

V

Za BP pre Jána a Annu Caban (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Emília Gejdošová (Ch)

17.30

S

+ Damián Frič a BP manželky (O)

+ Ľubomíra Jacková (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 50 r. a za BP pre Pavla s rod. (O)

+ Jozef, Ružena, Róbert a Lukáš Littva (H)

18.15

V

+ rodičia a Milan (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

+ Félix a Emília Littva (Ch)

+ Ján a Albína Ovad a Albín Ivák (H)

17.30

S

Za BP pri operácii manželky (O)

Nedeľa

1. adventná nedeľa

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za BP pre Eriku s rod. (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: od pondelka sme v bordovom okrese a v novom režime, to znamená 100 ľudí v kostole a len pre zaočkovaných a prekonaných COVID. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier pri vstupe okrem detí do 12 rokov. Deti od 2 do 12 r. musia mať aktuálny test. Po naplnení kapacity už nevstupujte. Vstup do farského kostola bude odzadu, bočný bude zamknutý. Pre tých, ktorí nemôžu na sv. omšu, platí dišpenz od účasti. Nezaočkovaní si sv. spoveď musia dohodnúť individuálne.

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

Dobročinná krabička: Pozývame Vás podporiť vdovy, siroty, chorých a osamelých ľudí z Liptovských Sliačov Dobročinnou krabičkou. Existujú 3 spôsoby, ako sa môžete do Dobročinnej krabičky zapojiť:

1. Pripravte krabičku a naplňte ju vecami z odporúčaného zoznamu. Krabičku pekne zabaľte, napíšte na ňu meno, priezvisko a presnú adresu obdarovaného. Alebo zabaľte nakúpené trvanlivé potraviny a drogériu do väčšej otvorenej krabice. Prineste ju sociálnemu pracovníkovi na obecný úrad do 7. decembra. Zoznam vecí, ktoré môžete dať do krabičky je zverejnený na plagátoch a facebookovej stránke eLSe klub.
2. Prineste návrh človeka alebo rodiny, kde by Dobročinná krabička mohla pohladiť dušu. Na lístok napíšte meno, priezvisko a presnú adresu Vášho návrhu a vhoďte ho do urny na chodbe obecného úradu.
3. Môžete pomôcť s rozvozom krabičiek na konkrétne adresy. Stačí sa ozvať do správy na facebookovej stránke eLSe klub.

Príhovor k mladým na 36. svetový deň mládeže

Drahí mladí.
V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za
to, že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa
zapojili do mnohých projektov, cez ktoré milujete ľudí, a tak ukazujete svetu, že Ježiš je
živý. Odráža to Boží život, ktorý v sebe nesiete. Ste darom nielen pre svoje okolie, rodinu a
priateľov, ale aj pre Cirkev
a svet. A my ďakujeme Bohu za tento dar. 
Ste „Božie teraz“ – ako hovorí Svätý Otec František. Práve dnes, keď slávime 36. svetový deň
mládeže, chceme, aby sa napĺňali slová jeho posolstva na vašu adresu: „Milá mládež, aký veľký
potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach!“ – A dodajme, že sme radi,
že ste tu, lebo túto silu a váš potenciál veľmi potrebujeme.
Svätý Otec nás – a špeciálne vás mladých – vo svojom posolstve k tomuto dňu mládeže
ďalej pozýva: vstať a stať sa svedkami. Nebojte sa. Nemusíte byť dokonalí, Ježiš vás stretáva tam,
kde sa práve teraz nachádzate. Vie o vašich zápasoch. Ježiš vám rozumie. Jeho láska a jeho milosť
vás dvíha a pripomína, že vždy môžete začať odznova. Zveruje vám poslanie, ktoré potrebuje vašu
silu a vášeň! 
Vy – drahí mladí – ste vyslancami Krista na miestach, kde práve ste. Kristus s vami počíta
aj Cirkev s vami počíta. Dôverujeme vám a ďakujeme, že nás učíte snívať aj smelo napredovať. 
Chceme vás dnes povzbudiť k takejto odvahe: kráčať vpred, vidieť nové horizonty a novú nádej
pre miesta a ľudí, s ktorými trávite svoj čas. 
Pozývame vás aj na našu spoločnú cestu smerom k Národnému stretnutiu mládeže, ktoré nás
čaká na budúci rok v Trenčíne. Bude to čas radostného prežívania spoločenstva s Ježišom i s bratmi
a sestrami. Kým sa tam stretneme, bude naša i vaša cesta viesť cez mnohé životné okolnosti.
Spoločne však môžeme pripraviť svoje srdcia prostredníctvom duchovnej prípravy, ktorá odštartuje
práve dnes, na sviatok Krista Kráľa a ktorá nesie názov Výšiny. Každý z vás je pozvaný vykročiť  
a vydať sa spolu s Pannou Máriou na cestu za Ježišom. Veríme, že – spolu so svojimi kňazmi,
katechétmi či animátormi – zažijete nádhernú duchovnú púť po biblických vrchoch, ktorú pre vás
s láskou pripravujeme.
Žehnáme vás a sprevádzame modlitbami.
Vaši biskupi Slovenska