29. nedeľa v Cezročnom období 17. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

17.30

S

Poďak. za 47 r. a milosti pre Zuzanu (H)

18.15

V

Poďak. za 40 r. manž. Mahút a 40 r. Ľubice (O)

Utorok

 

6.45

S

+ Miroslav Priesol (1. výr.) (Ch)

+ Marcel a Emília (H)

Streda

 

17.30

S

+ Milan Gejdoš (Ch)

Za BP v starobe (H)

18.15

V

Za BP a DDS pre manželov (55. výr.) (O)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Anton a Anna Mojš (Ch)

17.30

S

Poďak. za 70 r. Márie a BP rod. (O)

Poďak. za Miroslava a rod. Gejdoš (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a + z rod. Littva (Ch)

+ Štefan a Helena (H)

18.15

V

+ Štefan (5. výr.) (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 20 r. vnuka a BP rod. (O)

+ Ján a Mária Benčo (H)

17.30

S

+ Ján a Albína Ovad a Albín Ivák (Ch)

Nedeľa

30. nedeľa v Cezročnom období

Misijná nedeľa

6.45

S

(O)

8.30

S

+ Ján a Mária Jacko (H)

8.00

V

(Ch)

9.15

V

Za farníkov (Ch)

10.30

S

(O)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Pohreb: v pondelok je pohreb Boženy Blaškovej o 14.00 hod.

DŠV: ďalšia prednáška Diecéznej školy viery bude v Ružomberku po sv. omši o 16.00 hod.

Zbierka: Budúcu nedeľu je Svetový deň misií – Misijná nedeľa. Pri svätých omšiach bude celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Leonard Ondrejka, syn + Petra a Márie r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Iveta Korábková, dcéra Jána a Zuzany r. Krúpovej, býv. vo Východnej. Ohlasujú sa po 1. raz.