28. nedeľa v Cezročnom období 10. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

 

17.30

S

+ Jozef Ondrejka (1. výr.) (O)

+ rodičia a súrodenci (H)

18.15

V

Za ochranu života od počatia po prirodzenú smrť a za zachovanie Božieho plánu s manželstvom a rodinou v našej krajine (Ch)

Utorok

 

6.45

S

Za Z a BP v chorobe pre manžela (O)

+ Cyprián Frič a BP rodiny (H)

Streda

 

17.30

S

Za BP v starobe a šťastnú hodinu smrti pre Ľudmilu (O)

+ rodičia Beniač, Rastislav a Florián (H)

18.15

V

+ Peter Benčo (Ch)

Štvrtok

 

6.45

S

+ Štefan Jacko (kostolník) (Ch)

17.30

S

Za šťastnú hodinu smrti Jolany (O)

+ Milan Mojš (H)

Piatok

Sv. Terézie od Ježiša (z Avily), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

17.30

S

+ Anton a za BP Jolany (O)

+ Stanislav (H)

18.15

V

+ Anton a Helena Sliacky (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP a poďak. za 80 r. manžela (Ch)

Poďak. za 21 r. a milosti pre vnučku (H)

17.30

S

Za Z a BP Marty a Blaženy (O)

Nedeľa

29. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za dar viery a DS pre deti a vnúčatá (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

Za rodiny (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v bordovom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

KPM: Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých 16.10.2021 na diecézny výstup do Západných tatier na vrch Baranec. Viac info na www.komisia.sk.

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva mladých „urobiť jeseň ešte krajšou.“ Inšpirovaní encyklikou pp. Františka – Laudato Si sa chce konkrétne pripojiť k starostlivosti o náš spoločný domov. Kampaň pod názvom RE246 renew („riňiu“) má za cieľ spoločnými silami vyzbierať z prírody 246 vriec odpadu. Viac info na nástenke, alebo www.komisia.sk.

Zbierka: zbierka na Kubu činila 2398,70 €. Pán Boh zaplať.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Kráľovcov 100 €, z prvej výplaty 50 €. Pán Boh zaplať.