27. nedeľa v Cezročnom období 3. 10. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Františka Assiského, spomienka

17.30

S

+ Jozef a Irena Oravec a Florián Glemba (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP a šťastný pôrod (O)

Utorok

 

6.45

S

+ manžel (Ch)

Za BP pre vnúčatá (H)

Streda

 

17.30

S

+ Marta Kútniková (1. výr.) (Ch)

+ Ján Jacko z Dielnic (H)

18.15

V

Za Z, BP a šťastnú hodinu smrti Ladislava (O)

Štvrtok

Ružencovej Panny Márie, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Milan Salaj a BP manželky (O)

Za milosti, DDS a poďak. za 20 r. Klárky (H)

Piatok

 

17.30

S

Za BP a DDS pri skúškach pre vnúčatá (Ch)

+ Mária a Lýdia (H)

18.15

V

+ František a Anna Šimček (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za Z a BP pre rod. Caban a Benčo (O)

+ rodičia Kelčík a Jaroslav (H)

17.30

S

+ Ján Hadač (Ch)

Nedeľa

28. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP rodičov Gejdoš (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí do 12 rokov. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Adorácia: piatok bude po sv. omši adorácia, od 20.00 do 21.00 hod. moderovaná.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Ondrejkovcov 100 €, z prvého dôchodku manželia po 50 € a bohuznámy 200 €. Pán Boh zaplať.