26. nedeľa v Cezročnom období 26. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

17.30

S

+ Andrejko Benčo (O)

+ Bernát a Helena Ondrejka (H)

18.15

V

Za dobrodincov výstavby chrámu (Ch)

Utorok

 

6.45

S

+ Lambert a Emília Frič a syn (O)

+ manžel a rod. Cevár (H)

Streda

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

17.30

S

+ Gabriel a Alžbeta (O)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Za BP pri 20. výr. sobáša (Ch)

Štvrtok

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Ondrej a Emília Frič (Ch)

17.30

S

+ Ján Hadač (O)

Za BP rod. Sliacky (H)

Piatok

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

6.45

S

Za BP a DDS pre príbuzných birmovancov (O)

17.30

S

+ Ján Gejdoš (H)

18.15

V

Za BP vnúčat a starkej (Ch)

Sobota

Sv. anjelov strážcov, spomienka

6.45

S

+ Jozef Ondrejka (Ch)

+ Cyprián Frič a rodičia (H)

15.30

V

Ondrejka – Jacková (O)

Nedeľa

27. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za Z pre Magdušku a Danku a ich rodiny (H)

8.00

V

(O)

9.15

V

(O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Covid-19: sme od pondelka v červenom okrese, to znamená asi 60 ľudí vo farskom kostole a 80 vo Vyšnom Sliači, sv. omše v nedeľu o 9.15 a 10.30 hod. budú len pre zaočkovaných s neobmedzenou kapacitou. Pri vstupe do kostola sa vždy zapíšte na papier v pitvori okrem detí. Po naplnení kapacity už nevstupujte.

Výročie: v utorok je výročný deň smrti Božieho služobníka pápeža Jána Pavla I. (1978).

Sv. spoveď: vo farskom kostole v utorok po sv. omši, vo štvrtok a piatok od 16.00 hod., vo Vyšnom hodinu pred sv. omšami.

Chorí: ku chorým pôjdeme v piatok od 8.00 hod.

Úplné odpustky: môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Detské sv. omše: pozývame všetky deti na sv. omše vo štvrtok o 17.30 a v nedeľu o 10.30 hod.

1. sv. prijímanie: ak plánujete dať na 1. sv. prijímanie deti, ktoré chodia do školy mimo Sliačov, prihláste ich na fare.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Gallikovcov a Tkáčikovcov po 100 €, z krstu Jozefa Jacka 50 €. Pán Boh zaplať.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 3. raz.