25. nedeľa v Cezročnom období 19. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

17.30

S

+ Milan Frič Rafaj (H)

18.15

V

+ Jozef a Anna (O)

Utorok

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

6.45

S

+ Ján Hanula (Ch)

+ Michal Ševčík (H)

Streda

 

17.30

S

+ Albín Caban (Ch)

+ Ondrej a Anna Kelčík (H)

18.15

V

Za BP pre rod. Likavčan a syna (O)

Štvrtok

Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza, spomienka

6.45

S

+ Ladislav a Anna Ondrejka a rodičia (Ch)

17.30

S

+ Ján a Emília (O)

Za pokoj, vieru a obrátenie manžela (H)

Piatok

 

17.30

S

Poďak. za 25 r. vnuka a DDS pre rod. (Ch)

+ Daniel Kelčík s rod. (H)

18.15

V

Poďak. za 89 r. (O)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Za BP mamy a synov s rod. (H)

17.30

S

+ Jolana Benčová (10. výr.) (Ch)

Nedeľa

26. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(O)

8.30

S

Za BP pri operácii mamy (H)

9.15

V

(Ch)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Pohreb: v pondelok bude o 15.00 hod. pohreb Viery Fričovej.

1. sv. prijímanie: ak plánujete dať na 1. sv. prijímanie deti, ktoré chodia do školy mimo Sliačov, prihláste ich na fare.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Krajčírovcov 100 €. Pán Boh zaplať.

SSV: prišli podielové knihy a kalendáre SSV, vyzdvihnite si ich za 8 € u svojich distributérov.

Zbierka: Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné „Pán Boh odmeň!“ a ďakujeme.

 

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Jozef Cevár, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Šoošová, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, býv. v Lipt. Revúcach. Ohlasujú sa po 3. raz.

Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 2. raz.