24. nedeľa v Cezročnom období 12. 9. 2021

 

Liturgický prehľad:

Pondelok

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

6.45

S

+ Milan Frič (O)

+ Vladimír Cevár (H)

18.15

V

Za BP Marty (70 r.) (Ch)

Utorok

Povýšenie Sv. Kríža, sviatok

6.45

S

+ brat Jozef (H)

Streda

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

6.45

S

Poďak. za 95 r. Heleny (Ch)

8.30

S

+ František a Jolana Ondrejka (H)

9.15

V

Na cintoríne + brat Jozef (O)

Štvrtok

Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka

6.45

S

+ Roman a Ján Antol (Ch)

17.30

S

+ Ján Hanula (2. výr.) (O)

+ Vladimír Bartánus a Ladislav a Mária (H)

Piatok

 

17.30

S

+ Ľudka Hejnusová (10. výr.) (O)

+ Jolana a Anna (H)

18.15

V

+ Ľudovít a Emília Sliacky a za BP Jozefa a Oľgy Gejdoš (Ch)

Sobota

Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka

6.45

S

Poďak. za 39 r. manž. (H)

15.00

S

Dvorský – Dudášová (O)

16.00

S

Kelčík – Pudišová (Ch)

17.00

S

Tkáčik – Thomková (obrad) (Ch)

Nedeľa

25. nedeľa v Cezročnom období

6.45

S

(Ch)

8.30

S

Za milosť a DDS pre Jolanu (H)

9.15

V

Za rodiny farnosti (O)

10.30

S

Za farníkov (Ch)

Zvonenie zvonov 12.9.2021: z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska sa 12. septembra 2021 o 15.30 hod. na dvanásť minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na celom Slovensku z príležitosti príchodu Svätého Otca Františka.

Pohreb: v utorok bude o 15.00 hod. pohreb Milana Huntoša.

Jesenné kántrové dni: sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom je poďakovanie za úrodu.

Rodinné sv. omše: budúcu nedeľu o 9:15 v Kostole Dvoch sŕdc bude sv. omša obetovaná za rodiny. Pozývame vás spojiť sa v modlitbe a bojovať tak za upevnenie rodín našej farnosti.

Milodar: na kostol venovali zo sobáša Hlavatých 500 €, Kochánekovcov 100 € a bohuznáma 100 €. Pán Boh zaplať.

Zbierka: na DKÚ sa vyzbieralo 1620,10 €. Pán Boh zaplť za milodary.

SSV: prišli podielové knihy a kalendáre SSV, vyzdvihnite si ich za 8 € u svojich distributérov.

Rebrík: Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný pre žiakov druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Veľmi povzbudzujeme, aby ste svojim deťom či vnúčatám objednali tento časopis. Predplatné na celý školský rok je 17,50 eur. Aby ste si nemuseli časopis objednávať sami, v sakristii sa môžete zapísať do pripraveného formuláru, nemusíte ešte nič platiť a kaplán sa vám ozve s bližšími informáciami. Ak by ste si chceli časopis prezrieť, niektoré staršie výtlačky si môžete zobrať zo zadu zo stolíka.

Ohlášky: sviatosť manželstva prijímajú Marián Dvorský, syn + Eduarda a + Antónie r. Majerovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Júlia Dudášová, dcéra Dušana a Ireny r. Kurpašovej, býv. v Lipt. Sliačoch.

Jozef Kelčík, syn Jozefa a + Boženy r. Veselovskej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Michaela Pudišová, dcéra Vladimíra a Miroslavy r. Bystričanovej, býv. v Ružomberku.

Martin Tkáčik, syn Viliama a Ľudmily r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Zuzana Thomková, dcéra Ladislava a Aleny r. Balšiankovej, býv. v Ratkove. Ohlasujú sa po 3. raz.

Jozef Cevár, syn Jozefa a Vilmy r. Dobákovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Šoošová, dcéra Pavla a Zdenky r. Jackovej, býv. v Lipt. Revúcach. Ohlasujú sa po 2. raz.

Martin Kráľ, syn Pavla a Aleny r. Fričovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Lucia Konfalová, dcéra Dušana a Emílie r. Palgutovej, býv. v Podolínci.

Marek Ondrejka, syn Marcela a Anny r. Mastišovej, býv. v Lipt. Sliačoch, a Natália Jacková, dcéra Milana a Danky r. Luptákovej, býv. v Lipt. Sliačoch. Ohlasujú sa po 1. raz.

Milí bratia a sestry!

Uplynulé tri roky prebiehal v našej diecéze pekný projekt s názvom Diecézna škola viery. Uviedol ho blahej pamäti biskup Štefan Sečka. Chcel ním pozdvihnúť úroveň viery v diecéze a vytvoriť možnosť aj na praktické diskusie. Do veľkej miery sa to, vďaka Bohu, podarilo.

Týmto vás chcem poprosiť, aby sme venovali pozornosť aj štvrtému, poslednému ročníku v tomto projekte, a to biblickým otázkam. Vaši kňazi vám oznámia miesta a čas prednášok o Svätom písme. Pozývam vás už vo štvrtok 16. septembra na zvyčajné miesta diecézy a prajem vám, aby ste počas prednášok aj diskusií načerpali čím viac nových vedomostí aj horlivosti za Sväté písmo, ktoré je významným zdrojom duchovného života.

+Mons. Ján Kuboš, diec. administrátor